Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

Публична информация за сдружението


"КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ"
Адрес: гр. Варна, ул. Ген. Паренсов No.3, вх. В, ап. 67
Булстат: 177030562
МОЛ: Ангел Ангелов

Банкова сметка:
Банка ДСК, клон "Чаталджа", гр. Варна
BIC: STSABGSF
IBAN: BG25STSA93000023617879