Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)
Показват се публикациите с етикет Устройствено планиране. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Устройствено планиране. Показване на всички публикации

петък, 28 януари 2022 г.

В Народното събрание е внесен законопроект за отпадане на предварителното изпълнение, ако ПУП предвижда изграждане на обекти от първостепенно значение - публична общинска собственост.

Народни представители от ПП "Възраждане" внесоха в деловодството на Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (ЗОС), в който се предлага да отпадне възможността, когато одобреният подробен устройствен план предвижда изграждане на обекти от първостепенно значение - публична общинска собственост, общинският съвет да може да разпореди предварително изпълнение на плана.

Мотивите за това предложение са следните:

Извадка от внесения законопроект


Очевидна е констатацията, че местната изпълнителна власт често не спазва закона, а централната - не съблюдава спазването му...

Апропо, горещо моля деловодството на Народното събрание да публикува документите в нормативно определения машинно четим формат.


Автор: инж. Йоан Каратерзиян