Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

Център за взаимопомощ

Уважаеми колеги, тук може да публикувате информация за:

  • Създадени или унищожени точки от работната геодезическа основа;
  • Сканирани, оцифрени или създадени планове;
  • Възложители и проектанти, на които можем да се доверяваме и от които трябва да се пазим (внимавайте да не нарушите Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за защита на личните данни или някой друг закон!);
  • Създадени практики за работа в отделните администрации
и всичко друго, с което можете да бъдете полезни на останалите колеги.


Всичко тук се публикува, без да очаквате да получите възнаграждение за това и с пълното съзнание, че не може да очаквате признаване на авторското Ви право!

Няма коментари:

Публикуване на коментар