Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

Присъединете се към нас

Ако сте геодезист и Ви допадат идеите, които изповядваме, готови сте да следвате целите на Камарата на геодезистите в България, при спазване на нормативната уредба на нашата република и устава на сдружението, подайте заявление в свободен текст. Към заявлението приложете творческа автобиография, копия от документи, доказващи придобити образователни и квалификационни степени и умения и мотивационно писмо на електронната поща на камарата.
Годишният членски внос е в размер на 120 (сто и двадесет) лева, дължим от всички членове на сдружението, с изключение на почетните членове, в срок до 31 януари на всяка текуща година. Плащането може да се извършва и разсрочено, без увеличаване на сумата.


Очакваме Ви!

Няма коментари:

Публикуване на коментар