Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)
Показват се публикациите с етикет Съобщение до членовете на сдружението. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Съобщение до членовете на сдружението. Показване на всички публикации

вторник, 20 септември 2016 г.

Заседание на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България

Съобщение от Председателя на Управителния съвет

Уважаеми колеги,
На основание чл. 32, ал. 1, т. 2 от Устава на Сдружението, свиквам заседание на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България, което ще се проведе на 26 септември 2016 г. от 09:00 часа до 10:00 часа във виртуалното пространство, чрез размяна на документи на обявените електронни адреси, при следния дневен ред:

Изработване на писмено становище, изразено от управителния съвет на Камарата на геодезистите в България по повод внесения за разглеждане в Народното събрание от г-жа Бойка Маринска и група народни представители Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местно самоуправление и местна администрация (654-01-100/29.07.2016).

Материалите за заседанието са изпратени на електронните ви адреси.

Моля, преди започване на заседанието, да се запознаете с проекта на становище.

Йоан Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

петък, 2 септември 2016 г.

Предстоят много важни изменения в Закона за защита на конкуренцията

Във връзка с подготовка на становище по предложения Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, моля да прегледате предложените промени и да дадете своите становища.
Моля, да дадете и своите предложения и становища за определяне на пределно ниските цени на геодезичните услуги, под които същите противоречат на данъчното законодателство и нормалната търговска практика (т.е. работи се на загуба).

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията
Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията

понеделник, 29 август 2016 г.

Извънредно общо събрание на Камарата на геодезистите в България

Съобщение от Председателя на Управителния съвет

Уважаеми колеги,
На основание чл. 20, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиквам извънредно общо събрание на Камарата на геодезистите в България, което ще се проведе на 29 август 2016 г. от 17:00 часа, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма изготвен от председателя Йоан Каратерзиян

Йоан Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

четвъртък, 7 юли 2016 г.

Заседание на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България

Съобщение от Председателя на Управителния съвет

Уважаеми колеги,
На основание чл. 32, ал. 1, т. 2 от Устава на Сдружението, свиквам заседание на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България, което ще се проведе на 11 юли 2016 г. от 09:00 часа до 16:00 часа във виртуалното пространство, чрез размяна на документи на обявените електронни адреси, при следния дневен ред:

 1. Вземане на решение по т. 2 от дневния ред по протокол от заседание на УС, проведено на 12 и 13 юни 2016 г., а именно "Вземане на решение за начина на провеждане на събранията на УС и ОС, с отдалечен достъп".
 2. Приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на СДРУЖЕНИЕ „КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ“, БУЛСТАТ 177030562, задължено лице по чл.3, ал.2, т. 17 от ЗМИП.


Моля, преди започване на заседанието, да се запознаете с проекта за Вътрешни правила.

Йоан Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в БългарияУважаеми колеги,
Поради това, че не всички необходими документи са готови и съгласувани, отменям насроченото за 11 юли 2016 г. заседание на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България.

Йоан Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

неделя, 3 юли 2016 г.

Удължаване на срока за заседаване на Експертния съвет по защита на собствеността, инвестиционния процес, екологията и жизнената среда.

Съобщение от Председателя на Управителния съвет

Уважаеми колеги,
Предвид големия обем информация, която трябва да се обработи и сложността на поставените задачи, удължавам срока за заседаване на Експертния съвет по защита на собствеността, инвестиционния процес, екологията и жизнената среда до 09:00 часа на 05 юли 2016 г.
На 04 юли 2016 г. от 15:00 часа, ще се проведе присъствено заседание на Експертния съвет, на адреса на сдружението.

Йоан Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

сряда, 29 юни 2016 г.

Заседание на Експертния съвет по защита на собствеността, инвестиционния процес, екологията и жизнената среда

Съобщение от Председателя на Управителния съвет

Уважаеми колеги,
Свиквам първото заседание на Експертния съвет по защита на собствеността, инвестиционния процес, екологията и жизнената среда, в състав:

 1. Йоан Каратерзиян - Председател,
 2. Ангел Ангелов - член,
 3. Румяна Друмева - член,
 4. Милко Илиев - член
 5. Тодор Петков - член.
Заседанието ще се проведе от 09:00 часа на 30 юни до 09:00 часа на 04 юли 2016 г. във виртуалното пространство, чрез размяна на документи на обявените електронни адреси. Решевията ще се вземат с гласуване, с обикновено мнозинство.
Дневен ред на заседанието:

 1. Изясняване на проблемите с КККР на с. Тополи и с. Казашко, общ. Варна и обсъждане на необходимите действия за тяхното отстраняване.
 2. Обсъждане на проблемите с преместваемите обекти на територията на община Варна и необходимите действия за подобряване на жизнената среда с налагането на приетите от Общински съвет Варна правила за тяхната експлоатация.
 3. Обсъждане на мерките, които трябва да се вземат по повод на признаване на правото на труд на геодезистите с придобилите трета професионална квалификационна степен по професията “Геодезист”.
 4. Обсъждане на предложения към ръководството на община Варна, във връзка с ускоряването на вътрешния документооборот.
Председателят и членовете на Експертния съвет няма да получат хонорари за участието си.

Йоан Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България