Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

петък, 30 септември 2016 г.

Обществено обсъждане на Проект на ПМС за приемане на Наредби за държавните изисквания за придобиване на висше образование на ОКС "бакалавър" и "магистър" по специалности от регулираната професия „инженер в инвестиционното проектиране"

В срок до 13 октомври 2016 г., Министерски съвет извършва обществено обсъждане на Проект на ПМС за приемане на Наредби за държавните изисквания за придобиване на висше образование на ОКС "бакалавър" и "магистър" по специалности от регулираната професия „инженер в инвестиционното проектиране".

Материали:

 1. Проект на ПМС за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалности от регулираната професия „инженер в инвестиционното проектиране” и Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър” по специалности от регулираната професия „инженер в инвестиционното проектиране”.
 2. Доклад към проект на ПМС за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалности от регулираната професия „инженер в инвестиционното проектиране” и Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър” по специалности от регулираната професия „инженер в инвестиционното проектиране”.
 3. Проект на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалности от регулираната професия „инженер в инвестиционното проектиране”.
 4. Проект на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър” по специалности от регулираната професия „инженер в инвестиционното проектиране”.
Моля, запознайте се с материалите!

сряда, 28 септември 2016 г.

Предстои издаването на нови наредби за пътищата и улиците.

Ще се променят Hapeдбa № 1 oт 2000 г. зa пpoeĸтиpaнe нa пътищa и нa Hapeдбa № 2 oт 2004 г. зa плaниpaнe и пpoeĸтиpaнe нa ĸoмyниĸaциoннo-тpaнcпopтнитe cиcтeми нa ypбaнизиpaнитe тepитopии.
"Paбoтнaтa гpyпa зa пpoмянa нa Hapeдбa 1 и Hapeдбa 2  бe cъздaдeнa cъc зaпoвeд нa миниcтъpa нa peгиoнaлнoтo paзвитиe и блaгoycтpoйcтвoтo Лилянa Πaвлoвa. Pъĸoвoдитeл нa гpyпaтa oт eĸcпepти и нayчни cпeциaлиcти, ĸoитo paзpaбoтвaт Hapeдбa №2 e apx. Πeтъp Диĸoв. Baжнo e дa ce oтбeлeжи, чe ĸoмиcиятa пpиe дa имa oтдeлни пpaвилници зa пpoeĸтиpaнe нa cъщecтвyвaщaтa пътнa и yличнa мpeжa и пpaвилниĸ зa пpoeĸтиpaнe нa нoви пътищa и yлици." (money.bg)

вторник, 27 септември 2016 г.

От днес, производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за неурбанизирани територии се смята за открито.

От днес, производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за неурбанизирани територии се смята за открито за всички землища, за които не е издадена заповед по чл. 35, ал. 1 от ЗКИР (т.е., за които не е издадена заповед на Изп.директор на АГКК за откриване на производството). (§ 38 от ПЗР на ЗИДЗКИР, ДВ бр. 57 от 2016 г.)

Уважаеми клиенти, следете информацията в сайта на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, особено ако имотът Ви попада в т.нар. "контактна зона" (зоната на застъпване или разминаване с регулацията на населеното място). Вече има случаи, в които части от земеделски имоти, попадащи в контактна зона, се отнемат незаконно от собствениците им, чрез изработване на нова кадастрална карта по този ред.
Имайте предвид, че кадастралната карта и кадастралните регистри не подлежат на обжалване (чл. 49, ал. 2 и чл. 49а, ал. 4 от ЗКИР) и данните, отразени в кадастъра, са доказателство за обстоятелствата, за които се отнасят, до доказване на противното (чл. 2, ал. 5 от ЗКИР)!

Уважаеми колеги, съблюдавайте законността при създаването на КККР (доколкото е възможно) и подавайте сигнали, при констатирани нередности.

понеделник, 26 септември 2016 г.

Становище относно Проект на ЗИД на ЗМСМА (654-01-100/29.07.2016)КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.comСТАНОВИЩЕ
относно Проект на Закон за изменение и допълнение на
Закона за местно самоуправление и местна администрация
(654-01-100/29.07.2016)

Камарата на геодезистите в България приветства предприетите действия да се задължат големите общини да назначат обществени посредници. Приветстваме и идеята да бъдат въведени задължителни рамки на избора и дейността на обществените посредници.
Считаме обаче, че е необходимо да се направят съществени промени в концепцията за функционирането на обществения посредник.
На пръв поглед добрата идея, всъщност налага много ограничения. Отнема се възможността на населението на общината да изразява мнение, чрез обществения защитник, относно действията на местните структури на държавата в съответната община. Отнема се и възможността на същите тези жители да определят личността, която ще изразява мнението им.
Моля, за да не позволявате още в зародиш, фигурата на обществения посредник да се обезличи и неглижира. Моля, да съдействате институцията на обществения посредник да получи значима роля в демократичното общество, каквато заслужава.
Предвид гореупоменатото, предлагаме следните промени, които да се направят в проекта на ЗИД на ЗМСМА:
 1. Да се уточни, че Обществения посредник е орган на местното самоуправление.
 2. Да се измени Изборния кодекс, като се въведат правила за избор на Обществен посредник.
 3. Изборът на Обществен посредник да се уреди като мажоритарен.
 4. Изискванията за заемане на длъжност обществен посредник да се определят като се въведе задължително висше образование и навършени 35 години.
 5. Да се даде възможност Обществен посредник да избират лица, навършили 16 годишна възраст.
 6. Да не се отнема възможността на Обществения посредник да приема жалби и сигнали на гражданите и техните организации за нарушаване на техните права и законни интереси, на местно ниво, от страна на държавната администрация или организации, предоставящи обществени услуги по възлагане от държавата.
 7. Да се регламентира целево финансиране от републиканския бюджет на дейността на Обществения посредник.
 8. Да се даде възможност Обществения посредник да има право да бъде изслушан от общинския съвет при подаване на оставка.
Мотиви:
Несъмнено, Общественият посредник е орган на местното самоуправление и неговата функция е да бъде посредник на местно ниво, между жителите на общината и общинската и държавната администрация в съответната община, както и юридическите лица, предоставящи обществени услуги по възлагане на общината или държавата. За да получи високо доверие в работата си, е необходимо той да бъде избиран пряко от жителите на съответната община или сдружените общини. Тук е мястото и сега е времето, да се даде възможност и на непълнолетните жители на общината (лицата между 16 и 18 години) да избират пряко своя Обществен посредник. И тъй като обществения посредник е необходимо да има богат житейски опит и да бъде добре образован, добре е да се поставят по-високи изисквания за възраст и образование. Регламентирането на целево финансиране от републиканския бюджет на дейността на Обществения посредник, ще осигури по-голяма безпристрастност при работата му. В противен случа ще се затвърди убеждението, че бедната община не заслужава обществен контрол и скъсяване на дистанцията между жителите на общината и администрацията на местно ниво.

инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 26 септември 2016 г.

вторник, 20 септември 2016 г.

Заседание на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България

Съобщение от Председателя на Управителния съвет

Уважаеми колеги,
На основание чл. 32, ал. 1, т. 2 от Устава на Сдружението, свиквам заседание на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България, което ще се проведе на 26 септември 2016 г. от 09:00 часа до 10:00 часа във виртуалното пространство, чрез размяна на документи на обявените електронни адреси, при следния дневен ред:

Изработване на писмено становище, изразено от управителния съвет на Камарата на геодезистите в България по повод внесения за разглеждане в Народното събрание от г-жа Бойка Маринска и група народни представители Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местно самоуправление и местна администрация (654-01-100/29.07.2016).

Материалите за заседанието са изпратени на електронните ви адреси.

Моля, преди започване на заседанието, да се запознаете с проекта на становище.

Йоан Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

сряда, 14 септември 2016 г.

Предложения за проекти на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Варна

Уважаеми колеги,
Обръщам ви внимание, че на електронната страница на община Варна е публикуван проект за дневен ред и проекто-документи за заседание на 16.09.2016 г. на Временна комисия “Изработване проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаймодеиствието му с общинската администрация”.

Един проблем се потулва, вместо да бъде решен: Вместо да бъде създадена постоянна комисия по правни въпроси (една от най-важните комисии), се предлага същата да бъде временна.

Другата важна стъпка е разглеждане на проекти на Правилник за организацията и дейността на
обществения посредник на територията на Община Варна, т.нар. общински омбудсман.
За щастие има два проекта, а не само един.

Моля, за вашите становища по отношение на повдигнатите въпроси!

Проект за дневен ред и проекто-документи за заседание на 16.09.2016 г. (pdf)

петък, 9 септември 2016 г.

Предложение за допълнение на проекта на Закон за изменение и допълнение на Предложение за допълнение на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията

Уважаеми колеги,
Комисията за защита на конкуренцията, предлага съществени допълнения в Закона за защита на конкуренцията, имащи отношение към картелните споразумения и обезщетяването на потърпевшите лица.
Може да прочетете проекта на ЗИД на ЗЗК и мотивите към същия, изработени от Комисията за защита на конкуренцията.
Според мен, такова изменение не може да мине без съответната промяна на Закона за геодезията и картографията и то, именно с този законопроект.
Становището и двата варианта на промени, може да прочетете тук.

Съществени изменения в Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии

Уважаеми колеги,
От 10 октомври 2016 г. влизат в законна сила съществени изменения в Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, касаещи велосипедните алеи. Може да видите промените, заедно с приложенията тук.
По повод на съществена празнота в тази наредба, изпратихме и нашето запитване към МРРБ.
Ето и пълния текст на запитването:КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
До
Г-жа Виолета Ангелиева – директор на дирекция „Технически правила и норми”, при Министерството на регионалното развитие и благоустройството

ЗАПИТВАНЕ
относно обнародваната в Държавен вестник, бр. 70/2016 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян,
председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
Адрес: гр. Варна, ул. Ген. Паренсов No.3, вх. В, ап. 67
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Уважаема г-жо Ангелиева,
В качеството си на председател на УС на Камарата на геодезистите в България, и във връзка с горепосочената наредба, изразявам своите адмирации към добре свършената работа на специалистите.
В тази връзка, моля да ми отговорите, възможно ли е да допълните преходните и заключителните разпоредби на горепосочената наредба, с изискване за привеждане на изградените вече велосипедни алеи към изискванията на изменената наредба?
Конкретното ми предложение, е следното:

Към Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 56 от 2015 г.),  обн., ДВ, бр. 70 от 2016 г., се добавя нов § 21, с текст:
“§ 21. В срок до 30 ноември 2017 г., общините привеждат проектите за изграждане на велосипедни алеи, внесени до 10 октомври 2016 г. и изградените в съответствие с тези проекти велосипедни алеи, в съответствие с изискванията на настоящата наредба. На това основание не може да се привеждат в съответствие с тази наредба, строежи, които не съответстват на проектната им документация.”

Мотивите ми за това, са следните:
Предложената промяна е крайно необходима, поради факта, че изградените в момента велосипедни алеи и внесените за одобряване проекти, в повечето случаи, не отговарят на предвидените изисквания в посочената по-горе наредба, която от своя страна е съобразена с целта на Закона за движението по пътищата, а именно “... да се опазват животът и здравето на участниците в движението по пътищата, да се улеснява тяхното придвижване, да се опазват имуществото на юридическите и физическите лица…”. По отношение на поставения срок, считам, че същият е реалистичен и дава достатъчно време, както за гласуване на средства в бюджета на общините, така и за извършване на необходимите промени в техническата инфраструктура. В същото време, предложената разпоредба ограничава възможността за злоупотреби с общински и държавни средства, при извършено строителство в отклонение от проектната документация.
Уважаема г-жо Ангелиева, моля да ми отговорите, дали предвиждате промяна на законодателството и в другите административни актове, имащи отношение към велосипедното движение? Тяхната промяна, също е крайно необходима, особено по отношение на регламентиране на правилата за движение по велосипедните алеи и взаимоотношенията между различните участници в движението.

Благодаря Ви, за отделеното време и внимание!

С уважение: инж. Йоан Каратерзиян
председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 09 септември 2016 г.

сряда, 7 септември 2016 г.

Становище на Камарата на геодезистите в България, относно проекта на Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com


ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

СТАНОВИЩЕ
относно проекта на
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА
АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян,
председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
Адрес: гр. Варна, ул. Ген. Паренсов No.3, вх. В, ап. 67
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Уважаема госпожо Министър,
По повод обявения за обществено обсъждане устройствен  правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, изразяваме следното становище:

Считаме за крайно необходимо да се направят по-долу посочените промени в предложения проект.

Към чл. 19, се добавя нова ал. 3 с текст:
“(3) Служителите на Агенцията, не могат да извършват стопанска дейност, пряко или косвено свързана с дейностите по кадастъра, извън възложените им служебни правомощия.”

Мотиви:
Предложената промяна е крайно необходима, поради факта, че служители на АГКК, се намесват в геодезичното производство и в съдебната система, в качеството си на вещи лица и против всякакави принципи на демократичната държава, се намесват в производството на кадастрална информация и в правораздаването.

Ако имате допълнителни въпроси по направените предложения, моля не се колебайте да ни потърсите.

Благодаря Ви, за отделеното време и внимание!


С уважение: инж. Йоан Каратерзиян
председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 07 септември 2016 г.Проект на ПМС Доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството и на министъра на земеделието и храните
Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Проект за становище, относно проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията на КЗККГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com


СТАНОВИЩЕ

относно проекта на
Закон за изменение и допълнение
на Закона за защита на конкуренцията
(обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 42 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 73 от 2011г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 56 от 2015 г.)
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян,
председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
Адрес: гр. Варна, ул. Ген. Паренсов No.3, вх. В, ап. 67
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Уважаеми господин Председател,
Ние, членовете на Камарата на геодезистите в България, изразяваме своето положително становище и признание към огромния труд, който сте положили за промяна на Закона за защита на конкуренция. Наред с това, изразяваме своето становище за допълнение на проекта, с оглед решаването на някои отдавна тлеещи проблеми, които могат да намерят своето решение в този закон.
Според нас е необходимо да се разработят преходни разпоредби, които да указват как да се процедира при заварени случаи.
Независимо, че законопроекта е с цел привеждане на закона в съответствие с европейското законодателство, за същия е необходимо да се изработи оценка за съответствие и икономическа обосновка, относно евентуалните последствия от искове за обезщетения.
Ако има възможност, да се предвидят съответните промени в застрахователното законодателство.
В същото време, като специалисти в областта на геодезията, картографията, кадастъра и устройственото планиране, Ви изпращаме и конкретно предложение в два варианта с мотивите към същото, за промяна на Закона за геодезията и картографията, чрез допълването на заключителни разпоредби към Вашия проект.

Ако имате допълнителни въпроси по направените предложения, моля не се колебайте да ни потърсите.

Благодаря Ви, за отделеното време и внимание!

Приложение:
Предложение за допълнение на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията.


Вариант 1

Проект


Предложение за допълнение на проекта на Закон за изменение и допълнение
на Закона за защита на конкуренцията
(обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 42 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 73 от 2011г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 56 от 2015 г.)

След § 7 се създават “Преходни и заключителни разпоредби”, със следния текст:
“Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. В Закона за геодезията и картографията (Обн. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007 г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007 г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008 г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009 г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009 г., изм. ДВ. бр.77 от 1 Октомври 2010 г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012 г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 13 Юни 2014 г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014 г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015 г.), се правят следните изменения:
 1. Отменя се чл. 37, ал. 2, т. 7.
 2. Отменя се чл. 38, ал. 1.
 3. Отменя се чл. 41, ал. 2, т. 5.
 4. Отменя се чл. 46, ал. 2, т. 1.”

Отменени текстове:

 1. Чл. 37, ал. 2, т. 7: “определя минимални цени за изпълнение на геодезически, картографски и кадастрални дейности и следи за спазването им;”.
 2. Чл. 38, ал. 1: “Инженерите по геодезия, които извършват дейности по геодезия, картография и кадастър, членуват в Камарата на инженерите по геодезия.”.
 3. Чл. 41, ал. 2, т. 5: “пределя минимални цени за геодезически, картографски и кадастрални дейности, които се обнародват в "Държавен вестник";”.
 4. Чл. 46, ал. 2, т. 1: “неспазване на изискванията за минималните цени на геодезическите, картографските и кадастралните дейности;”.

Вариант 2

Проект


Предложение за допълнение на проекта на Закон за изменение и допълнение
на Закона за защита на конкуренцията
(обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 42 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 73 от 2011г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 56 от 2015 г.)
 1. Към чл. 105, се добавя нова ал. 5, с текст:
“(5) Ако на физическо и/или юридическо лице е вменено с нормативен акт задължение за спазването на картелно споразумение, отговорността се определя по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.”
 1. След § 7 се създават “Преходни и заключителни разпоредби”, със следния текст:
“Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. В Закона за геодезията и картографията (Обн. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007 г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007 г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008 г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009 г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009 г., изм. ДВ. бр.77 от 1 Октомври 2010 г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012 г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 13 Юни 2014 г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014 г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015 г.), се правят следните изменения и допълнения:
 1. Сегашният текст на чл. 37, ал. 2, т. 7, се заменя със следния текст:
“7. съвместно с останалите съсловни организации, в областта на геодезията, изработва и осъвременява методика за регламентиране на начина за определяне размера на възнагражденията за предоставяне на геодезически, картографски и кадастрални услуги и следи за спазването им;”
 1. В чл. 38, се правят следните изменения и допълнения:
 1. в ал. 1, след думата “кадастър” и запетаята, се добавя текста “могат да”.
 2. добавя нова ал. 3 с текст:
“(3) Лицата по ал. 2 не заемат ръководни длъжности в структурата на Камарата на инженерите по геодезия.”
 1. Сегашният текст на чл. 41, ал. 2, т. 5, се заменя със следния текст:
“5. съвместно с останалите съсловни организации, в областта на геодезията, изработва и осъвременява методика за регламентиране на начина за определяне размера на възнагражденията за предоставяне на геодезически, картографски и кадастрални услуги, които се обнародват в "Държавен вестник";”
 1. В чл. 46, ал. 2, т. 1, текстът “изискванията за минималните цени на геодезическите, картографските и кадастралните дейности”, се заменя с текста “методиката по чл. 41, ал. 2, т. 5”.

Текст с нанесени изменения и допълнения:


ЗАКОН ЗА ГЕОДЕЗИЯТА И КАРТОГРАФИЯТА
Глава пета.
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ
Чл. 37. (1) …
(2) За изпълнение на основните цели по ал. 1 Камарата на инженерите по геодезия:
7. определя минимални цени за изпълнение на геодезически, картографски и кадастрални дейности и следи за спазването им;
7. съвместно с останалите съсловни организации, в областта на геодезията, изработва и осъвременява методика за регламентиране на начина за определяне размера на възнагражденията за предоставяне на геодезически, картографски и кадастрални услуги и следи за спазването им;
Чл. 38. (1) Инженерите по геодезия, които извършват дейности по геодезия, картография и кадастър, могат да членуват в Камарата на инженерите по геодезия.
(2) Доброволно е членството на инженери по геодезия, които:
1. са служители в администрацията на органите на изпълнителната власт и на общините;
2. не работят по специалността си.
(3) Лицата по ал. 2 не заемат ръководни длъжности в структурата на Камарата на инженерите по геодезия.
Чл. 41. (1) …
(2) Общото събрание на Камарата на инженерите по геодезия:
5. определя минимални цени за геодезически, картографски и кадастрални дейности, които се обнародват в "Държавен вестник";
5. съвместно с останалите съсловни организации, в областта на геодезията, изработва и осъвременява методика за регламентиране на начина за определяне размера на възнагражденията за предоставяне на геодезически, картографски и кадастрални услуги, които се обнародват в "Държавен вестник";
Чл. 46. (1) …
(2) Дисциплинарно нарушение е всяко неизпълнение на задълженията, предвидени в този закон и в устава на камарата, както и:
1. неспазване на изискванията за минималните цени на геодезическите, картографските и кадастралните дейности методиката по чл. 41, ал. 2, т. 5;

Мотиви към “Вариант 1”:
Настоящото предложение е в пряка връзка със заключението по Решение № 189 от 24 февруари 2015 г. на Комисията за защита на конкуренцията.

Мотиви към “Вариант 2”:
С текста на изменението се цели въвеждане на методика за регламентиране на начина за определяне размера на възнагражденията за предоставяне на геодезически, картографски и кадастрални услуги и приемането ѝ от всички съсловни организации на геодезисти. Принципите, на които трябва да лежи тази методика са гарантиране на качествени услуги в сферата на геодезията, картографията и кадастъра, в съответствие с обществения интерес и интересите на потребителите. Изработването на тази методика, трябва да се съобрази с мотивите към Решение № 189 от 24 февруари 2015 г. на Комисията за защита на конкуренцията и в същото време да способства за повишаване на качеството на геодезичната дейност и особен тази, свързана с охранителното производство.
Цели се и извеждане от кръга на отговорните лица, на лицата, на които е вменено с нормативен акт задължението да спазват картелни споразумения, какъвто е случая със Закона за геодезията и картографията.
Предвидено е и запълването на една празнота в Закона за геодезията и картографията по отношение на участието в ръководните органи на Камарата на инженерите по геодезия на “служители в администрацията на органите на изпълнителната власт и на общините”, както и лица, които “не работят по специалността си”. Независимостта на сдружението от изпълнителната власт и професионализма на ръководството му, е от решаващо значение за изпълнение на дадените му от изпълнителната власт функции. Не е допустимо, например, Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър - Варна, да е едновременно с това и председател на областната структура на Камарата на инженерите по геодезия във Варна, както и член на Управителния съвет на сдружението.

инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
Уважаеми колеги, моля за вашите мнения!

петък, 2 септември 2016 г.

Предстоят много важни изменения в Закона за защита на конкуренцията

Във връзка с подготовка на становище по предложения Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, моля да прегледате предложените промени и да дадете своите становища.
Моля, да дадете и своите предложения и становища за определяне на пределно ниските цени на геодезичните услуги, под които същите противоречат на данъчното законодателство и нормалната търговска практика (т.е. работи се на загуба).

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията
Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията