Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)
Показват се публикациите с етикет Общ устройствен план. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Общ устройствен план. Показване на всички публикации

четвъртък, 11 юли 2024 г.

Отговор на Камарата на геодезистите в България на нападките на варненската политическа формация "Алтернативата на гражданите"

 

Преди всичко, искаме да благодарим на добронамерените граждани и специалисти, които присъствака на дискусията "Общият устройствен план – гаранция за устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението"!

Благодарим и на недоброжелателите, присъствали на събитието – те поддържат имунната система на гражданското общество.


С огромно съжаление разбрахме за отрицателната позицията на варненската политическа формация “Алтернативата на гражданите” към изключително важната и очаквана от гражданите среща по повод бъдещето на общия устройствен план на община Варна, организирана от “Камарата на геодезистите в България”!... Освен това, в писанието се отправят внушения, целящи подриването на авторитета на сдружението, граден с пот и кръв, много години.

От какво е породена тази атака? С просто око се вижда, че всяко споменаване на абревиатурата ОУП на варненска почва, изправя “на нокти” определени икономически и политически кръгове. Всяко разискване на проблемите на Варна и варненци с гражданското общество води до нападки към тези, които се осмелят да проговорят.

Камарата на геодезистите в България, още от създаването си е подложена на унищожителни критики и коментари, но нито един от тях не е свързан с некомпетентно отношение към разискваната проблематика. Това е така, защото през цялото си съществуване, съсловната организация на геодезисти е била коректив на властта – законодателна и изпълнителна и винаги в помощ на гражданите и медиите по въпросите на устройственото планиране, инвестиционното проектиране, кадастъра, геодезията, административното производство, образованието и т.н. Благодарение на нашата работа, неведнъж властите са коригирали своето отношение към административния процес и законодателството.

Отговори на поставените от алтернативата на гражданите въпроси и отправените внушения:

  1. Неясно защо (а може би пределно ясно), един общински съветник и още повече председател на постоянната комисия “Архитектура и градоустройство” сигнализира за провеждана среща с граждани и специалисти в зала „Пленарна” на Община Варна. Всъщност, въпросната политическа формация би трябвало да приветства такова събитие, след като никой от членовете на фракцията в местния парламент не се е сетил да попита гражданите за проблемите им, свързани с разискваните проблеми. Между другото, всичко около организацията на събитието беше пределно ясно – организатор беше Камарата на геодезистите в България, а наемът на залата беше заплатен на Община Варна от събрания членски внос от членовете на сдружението. Апропо, от двата часа, платени от членовете на камарата, около 30 минути бяха заети от изказвания на общински съветници (1/4 от времето).

  2. “Камарата на геодезистите в българия” е съсловна организация на геодезисти от всички образователни степени, регистрирана и работеща в обществена полза по всички правила на българското законодателство. Ние се гордеем, че не сме казионна организация, като споменатата в публикацията на политическата формация. Това ни дава възможност да показваме проблемните актове и липсата на работа по определени проблеми, както и да оказваме помощ (понякога спешна и животоспасяваща) на обществото.

  3. Според алтернативата на гражданите, провеждането на срещата с граждани и специалисти е безмислена, тъй като същата няма задължителен характер (не е ясно за кого). Очевидно този, който се е упражнявал на теми “административно право” и “работа с неправителствения сектор и гражданите” не е запознат с основните принципи, при които функционира гражданското общество в условията на демокрация.

  4. Камарата на геодезистите в България няма председател. Такъв има управителният съвет на сдружението и той не е инж. Йоан Каратерзиян. Ако писателят на съобщението беше юрист, може би щеше да знае това…

  5. Отправят се внушения, че хора с над 30-годишен стаж в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране, кадастъра, геодезията, картографията, административното производство и др. не могат да дават мнения и становища, съобразно своята компетентност. Това е меко казано абсурдно изказване, особено, ако човекът, който го твърди има образование, по-високо от начално…

  6. Говори се за “обслужване на лични интереси и конкретни имоти”. Тук, алтернативата на гражданите е права – действително имаме лични интереси към конкретни имоти! Имаме интерес към запазване на спортните функции на урегулираните поземлени имоти, предвидени за спорт! Имаме интерес към изпълнението на функциите на Общината, най-вече в лицето на Общинския съвет, за устройствено планиране на обществени паркове и градини! Имаме интерес към икономично и целесъобразно изграждане и използване на инфраструктурата! Имаме интерес към изпълнението на ОУП равномерно и в цялост, а не към приоритизиране на строителството на сгради в ущърб на техническата и социалната инфраструктура! Имаме интерес от отстраняване на грешките в общия устройствен план и т.н. Досега не сме се поддавали на натиск и сплашване. Ако е необходимо, ще поискаме защита от гражданите на Варна, за да защитим правото си на компетентно и професионално мнение!

  7. Не може съсловна организация, обединяваща геодезисти от всички образователни степени и която не е придружна на властта да е “паралелна” на такава. Такова твърдение, щеше да е смешно, ако не беше заявка за натиск към снишаване и послушание…

  8. Посочва се, че вече е сформирана някаква група за “работи по въпросите, свързани с общия устройствен план на Варна” по предложение на общински съветник. Тази комисия е съставена от общински съветници и служители на Община Варна. Очевидно има страх в това да се разисква политиката по устройствено планиране извън затворения кръг на получилите право да се разпореждат с властта, която впрочем, не им е дадена безусловно. Тук има и друг въпрос – как се разбира разделението на властите? Неслучайно, на срещата по въпросите, свързани с ОУП, бяха поставени въпросите с процедурите, по които се изменя плана… Може би, не е в интерес на новото мнозинство в местния парламент, администрацията на кмета да упражнява своите функции така, както посочва законът?!

  9. Що се отнася до това, че срещата е проведена в зала “Пленарна” – къде, ако не там е мястото за такива срещи? Не въвеждат ли в по-голямо заблуждение изказванията от трибуната на Общинския съвет някои от представители му?...

Дами и господа политици, моля, занимавайте се с проблемите на гражданите и спазвайте Конституцията на Република България!

ЩЕ ПРОДЪЛЖИМ ДА ПОМАГАМЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И МЕДИИТЕ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, ПО КОИТО СМЕ КОМПЕТЕНТНИ!

ЩЕ ПРАВИМ ТОВА, ВЪПРЕКИ ТЕЗИ, КОИТО ПРЕЧАТ НА ДЕМОКРАТИЧНОТО РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО!


Апелираме към медиите и сайтовете, които са разпространили позицията на Алтернативата на гражданите да публикуват в цялост и нашия отговор.

Прилагаме екранни снимки на публикацията, 6 дена след публикуването ѝ. Интересът е мижав…


От членовете на сдружението, извършващо дейност в обществена полза Камара на геодезистите в България.


неделя, 23 юни 2024 г.

Общият устройствен план на община Варна - промяна и надграждане. Дискусия с граждани и специалисти.

Камарата на геодезистите в България

организира дискусия на тема

Общият устройствен план – гаранция за устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението

Среща с граждани и специалисти за дефиниране на основните проблеми и решения за гарантиране на изпълнението на Конституцията на Република България и в частност – на Закона за устройство на територията.

Дневен ред:

1. Кратка история на устройственото планиране на община Варна.

2. Съдържание на ОУП

3. Ред за контрол и изпълнение на ОУП (чл. 127, ал. 9 от ЗУТ)

4. Ред за изменение на ОУП.

5. Гаранции за защита на обществения и частния интерес.

6. Дискусия с граждани и специалисти по проблемите на ОУП на община Варна.

Място на провеждане: Зала "Пленарна", Община Варна.

Дата: 2 юли 2024 г., вторник.

Време: От 9:15 до 12:45 11:15 ч. (Времетраенето на събитието е променено на 2 часа!)

Ще отделим повече време за дискусията!

Можете да зададете своите въпроси и тук като коментар.

Допълнителни материали можете да намерите на страницата на Община Варна за устройствено планиране и инвестиционно проектиране: https://agup.varna.bg/.

Въпроси за кадастралната карта и кадастралните регистри са добре дошли...

Към събитието във Фейсбук: https://fb.me/e/4B3nOYtPj.


Очакваме ви!

Общ градоустройствен план от 1981 г. - част

Териториално устройствен план на община Варна от 1998 г. - част

Специфични правила и нормативи за устройство и застрояване на територията на Варна
от 1999 г. - част

Общ устройствен план на община Варна от 2012 г.
Прогноза за социално – икономическо и пространствено развитие