Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

четвъртък, 7 април 2022 г.

Указателно писмо от 4 април 2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, относно прилагане на чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 142, ал. 5 от ЗУТ.

 


Няма коментари:

Публикуване на коментар