Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

неделя, 23 юни 2024 г.

Общият устройствен план на община Варна - промяна и надграждане. Дискусия с граждани и специалисти.

Камарата на геодезистите в България

организира дискусия на тема

Общият устройствен план – гаранция за устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението

Среща с граждани и специалисти за дефиниране на основните проблеми и решения за гарантиране на изпълнението на Конституцията на Република България и в частност – на Закона за устройство на територията.

Дневен ред:

1. Кратка история на устройственото планиране на община Варна.

2. Съдържание на ОУП

3. Ред за контрол и изпълнение на ОУП (чл. 127, ал. 9 от ЗУТ)

4. Ред за изменение на ОУП.

5. Гаранции за защита на обществения и частния интерес.

6. Дискусия с граждани и специалисти по проблемите на ОУП на община Варна.

Място на провеждане: Зала "Пленарна", Община Варна.

Дата: 2 юли 2024 г., вторник.

Време: От 9:15 до 12:45 11:15 ч. (Времетраенето на събитието е променено на 2 часа!)

Ще отделим повече време за дискусията!

Можете да зададете своите въпроси и тук като коментар.

Допълнителни материали можете да намерите на страницата на Община Варна за устройствено планиране и инвестиционно проектиране: https://agup.varna.bg/.

Въпроси за кадастралната карта и кадастралните регистри са добре дошли...

Към събитието във Фейсбук: https://fb.me/e/4B3nOYtPj.


Очакваме ви!

Общ градоустройствен план от 1981 г. - част

Териториално устройствен план на община Варна от 1998 г. - част

Специфични правила и нормативи за устройство и застрояване на територията на Варна
от 1999 г. - част

Общ устройствен план на община Варна от 2012 г.
Прогноза за социално – икономическо и пространствено развитие


Няма коментари:

Публикуване на коментар