Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

петък, 17 юни 2016 г.

Скоро ще има големи промени в Закона за електронното управление

Уважаеми колеги, тази седмица, в Народното събрание,  се разглежда Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление. Предстоят съществени промени. Запознайте се и бъдете готови да приложим хубавите идеи в практиката, а ако има лоши идеи - да направим възможното за промяната им в скоро време.
Обърнете внимание на новосъздаващите се със закона Агенция "Електронно управление" и Държавно предприятие "Единен системен оператор" (което ще поеме и изграждането и поддържането на Национален портал за пространствени данни).
Най-вероятно, ще могат да се внасят и електронни проекти. Но затова ще трябва да се преработят и други закони.
Да се надяваме, добрите неща да влязат в законна сила и да не се настанят в посочените Агенция и Държавно предприятие, хора, които не са се реализирали в друга област, а са им обещани позиции, затова, че си мълчат и бездействат и да вземат незаслужени заплати и премии.
Прочетете доклада и законопроектите и пишете в частта за коментари.

Промените са вече факт: Държавен вестник бр. 50 от 01.07.2016 г.

сряда, 15 юни 2016 г.

Кореспонденция с Камарата на инженерите по геодезия

без съкращения и манипулации

Уважаеми колеги,
От мое име, в качеството си на член и Председател на УС на Камарата на геодезистите в България и член на Камарата на инженерите по геодезия, по повод на станали разисквания на Общото събрание на КИГ на 03 юни 2016 г., изпратих отворено писмо до Председателя на КИГ. Последва и кореспонденция с бившия Председател на КИГ.
Позволявам си да публикувам тази кореспонденция, защото съм убеден, че всичко каквото правим, трябва да е ясно и открито.Писмо от 09 юни 2016 г.

От. инж. Йоан Каратерзиян
До инж. Валентин Йовев
Явно копие: до 370 геодезисти

Уважаеми колеги,
По повод на станалите разисквания на Общото събрание на КИГ, проведено на 03 юни 2016 г., приложено, изпращам Ви, Отворено писмо до Председателя на УС на КИГ.
За да няма инсинуации, относно новосъздадената Камара на геодезистите в България и поради желанието на повечето колеги да се запознаят с целите на сдружението, прилагам и нейния устав.
Тези от вас, които искат да получат повече информация за Камарата на геодезистите в България, могат да го направят на електронния адрес на сдружението: http://www.geodezisti.net/.

Приложение:

инж. Йоан КаратерзиянПисмо от 10 юни 2016 г.

От: инж. Ангел Янакиев
До инж. Йоан Каратерзиян
Явно копие: до инж. Валентин Йовев

Уважаеми колега Каратерзиян

Преди всичко искам да отбележа ,че като демократична държава всеки може да създаде и регистрира всякакво НПО, така да се каже каквото му хрумне.

До колкото знам името /Камара/ изисква колеги с еднакво образование, така както е в Европейския съюз на който сме член. Мисля ,че по правилно е да го наречете Съюз. Но е близко до мисълта защо сте избрали Камара.

Запознах се с Устава, който предлагате и в който има някой въпросителни. Нали  искате да няма членски внос в КИГ ,а предлагате във Вашето НПО да има? И в Устава не е определен размера му, което трябва да публикувате или той ще е тайна.

Декларация за конфиденциалност- Няма ли да е публично НПО -то и няма ли да може да се проверяват кои и с каква специалност са Вашите членове?

С печата които ще имат Вашите членове , какво ще подпечатват?

И още доста въпроси, които трябва да се уточнят, независимо ,че голяма част от уства е просто преписан от други подобни.

И накрая мисля ,че Вие сте поредния геодезист, който иска геодезическата общност в България да е разделена , за жалост и затова гилдията е в такова състояние.

Все пак дерзайте, както се казва - по добре е човек да се забавлява с нещо отколкото нищо.

Ако желаете може да препратите писмото ми на който пожелаете, лично аз не смятам да отнемам времето на колегията.

С най добри пожелания

Ангел Янакиев


Писмо от 10 юни 2016 г.

От. инж. Йоан Каратерзиян
До инж. Ангел Янакиев
Явно копие: до 371 геодезисти

Благодаря Ви, инж. Янакиев!

Въпросите, които задавате са вътрешни въпроси за членовете на Камара на геодезистите в България и са тенденциозни, но тъй като ценя всяко мнение и препоръка, ще Ви отговоря.
 1. В Република България, като демократична държава, не може да се регистрира "всякакво НПО". За това има строги правила и съдебен контрол. Аз не се наемам да коментирам работата на съдебната власт, а правя това, което смятам за необходимо, спазвайки законите и в името на моята родина. И създаването на Камарата на геодезистите в България не е "хрумване", а е необходимост, породена от лавинообразно пораждащите се проблеми в геодезичната гилдия, пренебрегването на Конституцията и закона и бездействието на казионната организация.
 2. Името на сдружението е Камара на геодезистите в България, защото е професионална организация на геодезистите в България. Името камара носи и Камарата на архитектите в България, в която членуват както архитектите, така и ландшафтните архитекти. Името камара носи и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, в която членуват специалисти от много специалности и т.н.
 3. Няма нищо тайно в Камарата на геодезистите в България. Напротив, всичко е открито и публично (дори и това, което не е нужно да е такова), каквото е било и моето поведение поведение винаги. Уставът не е мястото, в което се определят встъпителна вноска и периодичен членски внос. Размерът на встъпителната вноска и периодичния членски внос са посочени в Учредителния протокол на сдружението (вж. "Публична информация за сдружението"). Благодарение на Вашата забележка и за по-голяма яснота за бъдещите членове на сдружението, тази информация вече публикувах и в секция "Присъединете се към нас" в електронната страница на сдружението. Освен това, цялата информация е публикуване и в Регистър Булстат от Държавата.
 4. Декларацията за конфиденциалност е необходима, за да защитим нашите клиенти и за да не даваме гласност предварително на инициативи, които сме подели. Както вече знаете, щом сте се запознали с електронната страница на сдружението, създаваме и Експертен съвет по защита на собствеността, инвестиционния процес, екологията и жизнената среда, на който ще се разглеждат и документи, съдържащи лични данни. Това ще се случи след регистриране на сдружението по Закона за защита на личните данни. Що се отнася до публичността, вече Ви отговорих. Не се притеснявайте, че данните за специалността ще са известни на всички, включително и специалността на членовете.
 5. Нашите членове ще подпечатват геодезичната продукцията, която изработват и подписват в качеството си на физически лица. И това ще е гаранция за коректност и качество.
 6. Голямата част от въпросите, които остават, може да ми ги зададете. Ще отговоря на всички тях, защото аз и моите колеги започнахме това начинание с убеденост в правотата си, чисти ръце и чисти сърца, а зад нас стои правдата и закона. Вярно е, че част от устава е взаимстван от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, Закона за геодезията и картографията и някои устави на неправителствени организации. Това не е забранено по нашето законодателство. Има и задължителни елементи, които трябва да присъстват в устава, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Вие знаете много добре това. Знаят го всички, които са имали досег с нормативната уредба.
 7. Геодезичната общност трябва да е единна и това съм показвал и показвам с всичките си действия. Камарата на геодезистите в България, е създадена, за да обедини геодезисти, които не се чувстват представени от други организации. Тя е създадена, за да реши и проблеми, които други организации не желаят да решат. Но на този въпрос отговорих в Отвореното писмо, което вярвам, че сте чели. И как ние сме виновни за състоянието на геодезичната гилдия, след като Камарата на геодезистите в България е учредена през 2016 г., а КИГ, която е създадена със закон и от началото на функционирането си е със стотици членове и немалко средства, няма никаква вина за това? От свое име и от името на членовете на Камарата на геодезистите в България, отказвам да поема чужда вина! Винаги и с всичките си действия съм показвал и продължавам да показвам, че не са ми безразлични проблемите в геодезичната общност и правя всичко, което е по силите ми, за да ги реша, въпреки опозицията, която срещам в лицето на част от ръководството на КИГ и Областната колегия на КИГ - Варна. Ние ще се опитаме да решим проблемите, които можем и ще укажем съдействие на тези, които го поискат от нас.
 8. Ще продължаваме да "дерзаем", за ужас на тези, които са се вкопчили във статуквото и защитават беззаконието и ограбването на държавата и нейните жители. Инж. Янакиев, колкото и да се опитвате да омаловажете и да се подигравате от висотата на Вашето обществено положение, с усилията, които полагаме, ние ще продължим да преследваме поставените цели, защото те са правилни и намеренията ни са чисти.
 9. Благодаря Ви за предоставената ми Възможност да споделя кореспонденцията между нас и с останалите колеги. Който не се интересува, просто няма да прочете Вашите въпроси и моите доводи и отговори.
Инж. Янакиев, не разбирам Вашето предварително отрицателно настроение към част от Вашите колеги, които вече са се присъединили и ще се присъединят в бъдеще към Камарата на геодезистите в България, а може би, не искам да повярвам, че такова отношение е възможно..
Всички направени констатации във Вашето писмо, се отнасят с пълна сила към Камарата на инженерите по геодезия. Аз се опитвам отдавна да променя това и ще продължавам да го правя, но засега в рамките на КИГ не успях. Доказателство за това е и предложението ми от 2015 г. за промяна на Устава на КИГ. Аз и моите съмишленици ще направим промени в България по друг законен и демократичен начин! Ако правите опит да омаловажите и обезличите нашето начинание, това не Ви прави чест.

Проблеми има много, особено с такава трудна и на моменти невъзможна мисия, с която сме се захванали. Не знам защо редом с проблемите (които се оказва, че не съществуват), не сте посочили и добрите страни на новото начинание. Но това е Ваш избор...

Още веднъж Ви благодаря!

инж. Йоан Каратерзиян

петък, 10 юни 2016 г.

Примерни теми за семинара


 1. Урегулиране на поземлени имоти по реда на чл. 16, ал. 1 до ал. 6 от ЗУТ, при урегулирани улици за разработваната територията по чл. 16, ал. 7 от ЗУТ.
 2. Влизане в законна сила на част от планове, изработени по чл. 16, ал. 1 до ал. 6 от ЗУТ.
  1. Определяне на обхвата на влязлата в законна сила част от общинската администрация.
  2. Определяне на обхвата на влязлата в законна сила част от съда.
 3. Кой определя обхвата на влезлите в законна сила планове, приети от Общински съвет и с какъв документ?
 4. Възможности за обезщетяване за отнетите в повече от 25 % части от поземлени имоти, при урегулирането им по чл. 16, ал. 1 до ал. 6 от ЗУТ?
 5. Възможност за прилагане на равен процент отнемане в полза на общината, при урегулиране на поземлени имоти чл. 16, ал. 1 до ал. 6 от ЗУТ и юридическата обосновка за това, предвид изискването на нормата, да се отнема само за социална и техническа инфраструктура, което изключва отнемането на части от поземлени имоти, с цел уравняване на процента за отнемане за разработваната територия.
 6. Приложимост на норми, уреждащи взаимоотношения извън приложното поле на закона и/или противоречащи на Конституцията (напр. новите изменения на ЗОЗЗ).
 7. Възможност за оттегляне от административното производство по ЗУТ и ЗКИР на длъжностно лице, което е в конфликт и/или близки отношения с проектанта.
 8. Ред за изменение на КККР, при отразяване в КК на граници от имоти, урегулирани по реда на чл. 16, ал. 1 до ал. 6 от ЗУТ.
 9. Може ли, при влязъл в законна сила план по чл. 16, ал. 1 до ал. 6 от ЗУТ, да се приеме, че стария документ за собственост, заедно със заповедта по чл. 16, ал. 5 от ЗУТ, копие от заповед, решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ, доказващо равностойното обезщетение и констативен протокол за влязъл в законна сила план, в частта на УПИ и прилежащата улица има силата на документ за собственост на новообразувания с плана УПИ, предвид това, че заповедта за индивидуализиране има силата на констативен нотариален акт по чл. 587, ал. 1 от ГПК?
 10. Как да се оформят и обосноват решенията, взети по целесъобразност, ЕСУТ?
 11. Има ли възможност, проектантът да бъде привлечен към съдебното производство на обжалвания ПУП?
 12. Какви са начините за обосноваване и обясняване на проектантските решения (напр. особености на обяснителната записка, забележки към графичната част и др.), предвид последващо обжалване на заповедта.
 13. Какви са възможностите "административният орган може да преразгледа въпроса и да оттегли сам оспорен индивидуален административен акт за одобряване на подробен устройствен план или за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, да го отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му" (чл. 214а от ЗУТ - отм.), предвид на това, че аналогичните норми в АПК не могат да се прилагат (§ 23, ал. 1 от ЗУТ).
 14. Етапи и технически способи при изработване на подробни устройствени планове. Административни процедури в процеса на одобряването им.
 15. Възможности за обжалване на имотни граници, заради несъответствието им с поставените на място граници, отговарящи на документите за собственост, в изработените КККР по чл. 41, ал. 1, т. 1 от ЗКИР, при доказано лошо състояние на предходните планове и неприложена регулация.
 16. Възможности за обжалване на имотни граници, заради несъответствието им с поставените на място граници, отговарящи на документите за собственост, в изработените КККР по чл. 41, ал. 1, т. 1 от ЗКИР, при добро състояние на предходните планове и приложена регулация за 95% от територията.
 17. Как може един регистър да се обяви за публичен, с цел, да не се изисква излишно голямо количество документация от администрацията (напр. регистъра на имащите право на печат от камарите)?
 18. Възможна ли е замяната на скицата, изискваща се от административните органи в общинската администрация, при започване на процедура за допускане на изработването на ПУП, със заверена за вярност от лицензираното по лице разпечатка от КК и КР за имота.
 19. Може ли имот, в непросредствена близост до път от републиканската и общинската пътна мрежа да се застрои като крайпътен обект, ако пътят и улицата попадат в границите на населеното място, но нито улицата е урегулирана с улични регулационни линии, нито имотът е урегулиран с улични и дворищни регулационни линии?
 20. Възможности за ползване на данни в свободния формат за обмен на географски данни GeoJSON.
 21. Приложение на данните, получени от безплатния РЕГИСТЪР НА ГЕОГРАФСКИТЕ НАИМЕНОВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ / INSPIRE.
 22. Получаване на данни от експлоатационните дружества, общини и АГКК, във връзка с изпълнение на императивните изисквания на чл. 115, ал. 6 от ЗУТ. Липсата на тарифа в тази връзка, основание ли е за начисляване на такси?

неделя, 5 юни 2016 г.

Предстоящи промени в Наредбата за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И ОРГАНИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И КАРТОГРАФИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ БЕДСТВИЯ

Засилва се контролът върху процесите по картографиране на рисковете от бедствия - статия от actualno.com


Семинар


Уважаеми колеги, във връзка с предстоящо организиране на семинар, моля да ми изпратите въпроси, които ви интересуват.