Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

вторник, 31 май 2016 г.

ЗИД на ЗКИР, № 602-01-12, внесен от Министерския съвет на 25 март 2016 г.

Данни за Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 602-01-12, внесен от Министерския съвет на 25 март 2016 г.:

  1. ЗИД на ЗКИР
  2. Становище от АГФ, КИИП - Секция "Геодезия" и СГЗБ
  3. Обсъждане в Комисия по земеделието и храните на 13/04/2016 - стенографски запис
  4. Обсъждане в Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление на 14/04/2016 - стенографски запис
  5. Обсъждане в Комисия по правни въпроси на 11/05/2016 - стенографски запис
  6. ДОКЛАД за първо гласуване НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
  7. ДОКЛАД за първо гласуване НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
  8. ДОКЛАД за първо гласуване НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
  9. Докладване в пленарна зала на 13 май 2016 г.
  10. Стенограма от второто гласуване в пленарна зала на 07 юли 2016 г.

ЗИД на ЗКИР в този вид е приет в зала на първо четене на 13 май 2016 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар