Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

понеделник, 13 ноември 2017 г.

Отговор на община Варна по повод на поставени въпроси по ЗДОИ, относно преместваеми обекти с търговско наименование “Лафка” на територията на община Варна.

Това са отговорите на зададените от нас въпроси по реда на закона. Ще оставя отговорите без коментар, защото те самите показват нежеланието и невъзможността на администрацията да изпълнява задълженията си и да се грижи както за спазването на законодателството, така и за запазване на здравето и живота на жителите на общината, която управлява.
Не обжалвахме отговора, защото виновните длъжностни лица няма да бъдат наказани. Накази ще са всички жители на община Варна,с плащането съдебните разноски.

Няма коментари:

Публикуване на коментар