Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

четвъртък, 25 януари 2018 г.

Обществена консултация на проект на нов закон с работно заглавие "Закон за водоснабдяването и канализацията".

Провежда се обществена консултация на проект на нов закон с работно заглавие "Закон за водоснабдяването и канализацията". Консултацията приключва на 25 февруари 2018 г.

Предвижда се законът да урежда  взаимоотношенията в отрасъл „Водоснабдяване и канализация“, включително да определя политиката за развитие и регламентиране на основните принципи и логическата връзка на процесите в отрасъла.

Темата е интересна и важна за всички! Моля, бъдете активни!

За да се запознаете по-подробно, моля проследете следните връзки:


Няма коментари:

Публикуване на коментар