Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

вторник, 12 юни 2018 г.

Плаж за природосъобразен туризъм “Корал” – на кого какво не е ясно?

Поради явно неразбиране и пренебрегване от страна на изпълнителната власт на някои факти и изисквания, посочени в "Изявление по случая с морски плаж за природосъобразен туризъм "Корал"", публикуваме настоящите уточнения:

Конституцията на Република България, гласи:
 • “Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.” (Чл. 5, ал. 2)
 • “Подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища, както и водите, горите и парковете с национално значение, природните и археологическите резервати, определени със закон, са изключителна държавна собственост.” (Чл. 18, ал. 1)

Законът за устройство на черноморското крайбрежие, гласи:
 • Крайбрежната плажна ивица е съставена от отделни морски плажове. (Извадка от чл. 6, ал. 1)
 • Към територията на морския плаж се включват и пясъчните дюни, разположени непосредствено зад плажната ивица или попадащи върху морския плаж. (Извадка от чл. 6, ал. 2)
 • Морските плажове са изключителна държавна собственост. (Извадка от чл. 6, ал. 3)
 • Публична държавна собственост, която не може да бъде обявена за частна, са морските плажове, пясъчните дюни и др. (Извадка от чл. 6, ал. 4, т. 1 и т. 4)
 • Границите на морските плажове и пясъчните дюни се определят чрез преки геодезични измервания и се отразяват в кадастралната карта и в имотния регистър. (Извадка от чл. 6, ал. 6)
 • За морските плажове и пясъчните дюни се изработват специализирани карти, регистър и информационна система. (Извадка от чл. 6, ал. 7)
 • “Когато в резултат на естествени процеси на взаимодействие на морето със сушата се образуват морски плажове, засягащи един или повече имоти - частна собственост, частта от засегнатите имоти се отчуждава по реда на глава трета от Закона за държавната собственост по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.” (Чл. 6, ал. 8)
 • Министърът на туризма заявява изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на глава шеста от Закона за кадастъра и имотния регистър след приемане на специализираните карти на морските плажове.” (Чл. 6, ал. 10)
 • Министърът на регионалното развитие и благоустройството утвърждава актовете за изключителна държавна собственост въз основа на изменените кадастрална карта и кадастрални регистри на морските плажове.” (Чл. 6, ал. 11)

Потвърдено с оглушителното мълчание на институциите:
 • Никой не опроверга факта, че на плажа за природосъобразен туризъм “Корал” е вдигната ограда и са оградени дюни.
 • Никой не опроверга факта, че оградените дюни са изключителна държавна собственост.
 • Никой не опроверга факта, че държавата е длъжна да отчужди имотите.
 • Никой не опроверга подозрението, че има нарушения при процедиране на подробните устройствени планове.
 • Никой не опроверга факта, че проектът на Общия устройствен план е незаконосъобразен и противоречи на Конституцията на Република България в частта на дюните.
 • Проверката на експерти на Министерството на туризма и РДНСК - Бургас, проведена на 8 юни 2018 г., беше насочена към това, дали има или няма пешеходен достъп до плажа, а в изявлението ясно беше написано, че достъпът до плажа е "затруднен". Всъщност достъпът до крайбрежната плажна ивица, която включва и дюни е невъзможен в частта на оградените имоти!
 • Не беше обърнато внимание на въпросите дали имоти, съставляващи изключителна държавна собственост (дюни) са оставени без достъп за населението на Република България и гостите ѝ; дали държавата изпълнява функциите си?
 • Появиха се и допълнителни въпроси: дали загражденията, направени с почти невидима тел, носят пряка опасност за живота и здравето на хората; дали само пешеходен достъп е достатъчен за запазване на здравето и живота на хората при инцидент; има ли усещане за държавност?...

Е, кое не е ясно?
Съвсем просто е!
Инж. Йоан Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

1 коментар:

 1. П.П. Що се отнася до казионната неправителствена организация “Камара на инженерите по геодезия”, не мисля, че има смисъл да коментирам каквото и да било. Самият факт, че съобщението, публикувано на страницата на тази организация е безлично и в него прозира непознаване и незачитане на законите на Република България, говори повече отколкото си заслужава да се коментира. Може би, е добре да спомена, че се долавя и нареждане свише…

  ОтговорИзтриване