Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

четвъртък, 8 ноември 2018 г.

Интересно развитие по случая "Силистар". Получихме писмо от АГКК.

След подадения от нас сигнал до министъра на регионалното развитие и благоустройството по повод проблема със "Силистар", получихме много интересно писмо от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) по въпроси, касаещи кадастралната карта и кадастралните регистри.

Ще се спра само на два пасажа от писмото.

Това е първият:

Виждаме недвусмисленото изявление, че имотът, през който е преминавал и в момента преминава черен път е "Животновъден комплекс" и по-точно "Свинекомплекс Силистар". Т.е. това не е стопански двор. По-нататък в писмото се казва, че относно промяната на предназначението на земята в неземеделски нужди, този имот само се приравнява към "стопанските дворове".
Това означава, че кадастралният регистър съдържа съществена грешка, който не би позволила издаването на каквито и да е документи за имота и извършването на каквито и да било процедури, преди поправянето на тази грешка, а тя е причисляването на имота към категорията на "Поземлени имоти за жилищни нужди". Това е недопустимо!


Правилно е, за същия този имот да бъде отразен начин на трайно ползване "За животновъден комплекс" в категорията "Поземлени имоти за производствени и складови обекти".


Ето и вторият интересен пасаж:

Поправена е грешка, с която имоти публична държавна собственост по закон бяха записани като частна държавна собственост. А знаем какво се случва най-често с имоти, записани в кадастралните регистри като частни...
Това е констатация за много съществена грешка, която служителите на АГКК са поправили. Въпреки, че законът не предвижда поправка на грешки, ако са констатирани от съсловни организации на геодезисти, нашите колеги са постъпили професионално и са изпълнили задължението си да поддържат верни и актуални кадастралната карта и кадастралните регистри.
Адмирации за тези действия!


Между другото, интересен е и фактът, че Изпълнителният директор на АГКК се обръща към физическото лице Йоан Каратерзиян, а не към председателя на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България. Въпреки това неглижиране на непослушната съсловна организация, няма да спрем да показваме грешките на властта и решенията на проблемите. Геодезистите имат освен права и задължения. Част от тези задължения са да бдят за опазването на собствеността - публична и частна, особено, когато органите, ангажирани да го правят, не се справят със задълженията си!

Сега сме в очакване на конкретни решения, още повече, че подаденият на 7 септември 2018 г. сигнал, освен констатации и въпроси, съдържа и конкретни предложения за решаване на някои проблеми.

По-долу публикувам и пълният текст на писмото:


инж. Йоан Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
8 ноември 2018 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар