Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

понеделник, 15 юли 2019 г.

Семинар по проблемите на устройственото планиране и кадастъра

КАМАРАТА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
и
“ИМИДЖ” ЕООД
ГЕОДЕЗИЯ, КАДАСТЪР, УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ

ОРГАНИЗИРАТ

Семинар по проблемите на устройственото планиране и кадастъра

Семинарът ще се проведе от 9:30 до 16:30 часа на 26 юли 2019 г., в Конферентната зала на Модус хотел, находящ се в гр. Варна, ул. Стефан Стамболов № 46 (ъгълът на бул. Приморски и ул. Стефан Стамболов, до Морската градина).

Лектори:

д-р инж. Николай Найденов  – специалист в областта на картографията, устройственото планиране, географските информационни системи, обучението и др. 

1. Представяне на ГИС с отворен лиценз.
2. Отворени данни - същност, формати, източници, практика.
3. Добри практики в Общинското предприятие "Софпроект-ОГП" - данни, анализи планиране.

инж. Йоан Каратерзиян  – специалист в областта на геодезията, кадастъра, устройственото планиране, административното обслужване и др.


1. Публичните регистри и архивът на одобрените устройствени планове и измененията им.
2. Преместваеми обекти.
3. Набавяне на данни за изработване на подробни устройствени планове.
4. Служебно изменение на плановете по § 8, ал. 1 от ПР на ЗУТ.- Такса за участие: 50 лв./човек. (Върху таксата не се начислява ДДС)
- Начин на плащане: По банков път на следната сметка:
Банка ДСК, клон "Чаталджа", гр. Варна
BIC: STSABGSF
IBAN: BG25STSA93000023617879
Получател: Камара на геодезистите в България.
(В деня на плащането, ще Ви бъде издадена фактура)
- Основание за плащане: Участие в семинар м. юли 2019 г.
- Моля, след плащането, изпратете трите имена на обучаващият се и данни за фактуриране на следните електронни адреси: imagebg@gmail.com или imagebg.net@gmail.com.

При желание, участниците могат да зададат предварително своите въпроси на следните електронни адреси: imagebg@gmail.com или imagebg.net@gmail.com.

За участието си в семинара, участниците ще получат сертификат за придобитите знания от проведеното обучение.


С уважение:

инж. Йоан Каратерзиян

+359 88 8240587
ИМИДЖ ЕООД
Камара на геодезистите в България

Няма коментари:

Публикуване на коментар