Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

четвъртък, 25 май 2017 г.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията, предложен за обществено обсъждане на 25.05.2017 г. от Министерски съвет.

До 24.06.2017 г., се провежда обществено обсъждане на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията. Проектът, заедно със съпътстващата го информация е публикуван на Портала за обществени консултации на МС. Бъдещото развитие на административните услуги, до голяма степен зависи от този закон. Моля, за становища!

Консолидирана версия на законопроекта, може да разгледате и коментирате тук.

Няма коментари:

Публикуване на коментар