Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

понеделник, 22 май 2017 г.

Мерки срещу неформалния отказ на общинската администрация на община Варна да завършва процедурите по одобряване на подробни устройствени планове с административен акт.

По повод на поискано от нас съдействие от МРРБ за спазване на закона с оглед завършване на процедурите по одобряване на подробни устройствени планове с административен акт, получихме странно писмо от ДНСК. Умишлено няма да коментирам текста, а ще публикувам цялата кореспонденция.
Моля, който има конкретни данни за подробни устройствени планове на територията на община Варна, процедирането на които е забавено да ни ги предостави, за да можем да сезираме МРРБ за "конкретни данни, по които ДНСК да изрази становище".
Единствената възможност, която имаме, за да помогнем на всички за подобряване и ускоряване на инвестиционния процес е да подадем сигнал до МРРБ. Сигналът, обаче, трябва да съдържа конкретни данни, дори и те да се съхраняват при органа, който разглежда сигнала. Нормативната уредба умишлено е изградена по този начин, за да може да се даде сигнал на Европа, че нашите управници се съобразяват с подадените сигнали и от друга страна да дадат ясен сигнал на нас Българите, че каквото и да правим, те ще си правят каквото решат.
Трябва да използваме дадената ни в закона възможност да искаме налагане на административно наказание "глоба" на виновните за забавянето на процедирането на преписките длъжностни лица. Това наказание е лично и не го плащаме ние с данъците си. То няма нищо общо със съдебната процедура по обжалване на изричен или мълчалив отказ, която може да се проведе, дори при налагане на глобата. Глобата на длъжностното лице има възпитателен ефект и тя е от 1000 до 5000 лева. За да се наложи, е необходимо да се издаде акт за административно нарушение от РДНСК, след което министъра на регионалното развитие и благоустройството да наложи санкцията.
Нека да използваме всички дадени ни от закона средства! В същото време, нека да подкрепи законопроект, който ще реши тази несправедливост!
По-долу публикувам писмата:

Няма коментари:

Публикуване на коментар