Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

петък, 21 юли 2017 г.

Обществено обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Министерски съвет провежда обществено обсъждане на проект на НИД на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
От тук може да изтеглите консолидираната версия на документа.
Обсъждането приключва на 22 август 2017 г.
Моля, бъдете активни в обсъждането! По-важно е от спокойствието и почивката!

Няма коментари:

Публикуване на коментар