Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

неделя, 12 август 2018 г.

Отговор по повод изявления на висши държавни служители, относно сигнал за неправомерно застрояване на “Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46”, находящ се в м. “Карантината”, район “Аспарухово”, град Варна.

Имаме правото на отговор! Най-вече, обаче, имаме задължението да обясним на хората кой какво каза и кой как реагира по повод изнесен в медиите сигнал от нас за неправомерно застрояване на “Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46”, находящ се в м. “Карантината”, район “Аспарухово”, град Варна, подаден по реда на закона, с цел да помогне на администрацията да въведе в законовата му форма бъдещ, много важен за икономиката и традициите на Варна проект, за който плащат същите тези хора. Имаме това задължение, защото сме професионалисти в областта на геодезията, кадастъра и устройственото планиране.

Умишлено публикуваме това изявление дни след изявленията на висшето ръководство на изпълнителната власт, защото искахме да дадем време грешките да се коригират. Но това не се случи. Оказа се, че проблемите се задълбочават.

Ще отговорим с възможно най-кратък текст на три изявления.


Представяйки отчасти верни данни, някой от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), направи опит да дискредитира и умаловажи законно създадена организация (Камарата на геодезистите в България), която се опитва да бъде в помощ и едновременно с това коректив на трите власти в Република България, както и в услуга на гражданите на държавата.
На конкретно посочените нарушения в нашия сигнал, не е даден нито един конкретен и нормативно обоснован отговор. Не се взема под внимание, че ако общият устройствен план противоречи на Конституцията, се прилага върховният закон. Не е ясно, какво обществено обсъждане е проведено за проект, който предвижда застрояване върху имот, изключителна държавна собственост. Не е ясно и как в един ден е проведено обществено обсъждане във всеки един от районите на град Варна. Всъщност, независимо от това, дали е проведено обществено обсъждане, Морски плаж не може да се застроява. И това не е случайно. Плажната ивица на България е природно богатство, което не може да се възстанови, след увреждането ѝ. Тя е ограничен ресурс и поради тази причина се ползва с най-високата степен на устройствена защита според нашето законодателство – тя е неприкосновена!
Това, че за въпросния плаж няма издаден акт за изключителна държавна собственост, означава, че самото министерство трябва да сезира съответните органи, защото това е пропуск с големи последици, а не основание за застрояване на Морски плаж.
Много интересен и показателен е и последният пасаж на съобщението. Там се казва, че има плаж, но има и скали, които според Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК), също са плаж. Всъщност, от репортажите ясно се видя, че това е едър пясък и скали (т.е. плаж)… При проверките и репортажите, дори се видяха и плажуващи хора.
Явно, има нещо сгрешено, но има и Морски плаж! А поправянето на грешките са изцяло в ръцете на МРРБ и Министерството на туризма. 
Последното изречение, обаче, в синтезиран вид показва, как действат власт имащите. По този повод, само ще уточня, че до 30 юли в кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, фигурираше Морски плаж, а на 9 август го нямаше!...

Информация в КАИС до 30 юли 2018 г.

Информация в КАИС след 9 август 2018 г.

Апропо, никой, извън системата на МРРБ не може да манипулира КАИС.
Няма да коментирам недопустимите грешки в текста и непрофесионалния език, използван в съобщението. Те говорят не само за непознаване на материята и нормативната уредба, което означава фактическа некомпетентност, но показват и отношението към заеманите постове в администрацията.

Ще акцентирам на едно много важно нещо, което Премиерът каза - това е, че въпросната територия е заета от “камъняци”. Преведено на юридически език, това означава “Морски плаж”. Просто в закона пише така. Съвсем просто е…
Извадка от чл. 6 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие:
"(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Морският плаж е територия, представляваща обособена част от крайбрежната плажна ивица, покрита с пясък, чакъл и други седиментни или скални образувания в резултат на естествени или изкуствено предизвикани в резултат на човешка дейност процеси на взаимодействие на морето със сушата. Към територията на морския плаж се включват и пясъчните дюни, разположени непосредствено зад плажната ивица или попадащи върху морския плаж.
(3) Морските плажове са изключителна държавна собственост."Господин Йовев, с изказването си, че ще съди някого (без да уточнява кого), на практика заби нож в сърцето на демокрацията от високия и изключително важен пост, който заема. Ако е имал предвид, че ще съди медиите, които разпространиха сигнала, това означава, че има грандиозен проблем със свободата на словото в Европейския съюз. Ако е имал предвид, че ще съди Камарата на геодезистите в България, това означава, че има огромен проблем със спазването на законите в страна от Европейския съюз.

В крайна сметка си задаваме въпроса “На очите си ли да вярваме?”!

Заснето от БТВ на 9 август 2018 г.

Заснето от Нова на 9 август 2018 г.

Интересно е и друго – всички реакции дойдоха след оповестяване на сигнала от медиите, а не след получаването му. Защо висшите държавни служители не обработиха сигнала по нормативно определения ред?...

МРРБ даде един изключително лош сигнал за състоянието, в което се намира демокрацията в България, отношението на Държавата към изключителната държавна собственост и не на последно място – административния капацитет на висши държавни служители, които получават заплатите и осигуровките си от нас!

Камарата на геодезистите в България има за цел единствено да бъде в помощ на народа и властите. Фактите са такива, каквито са и ние няма да спрем да ги оповестяваме, съгласно определените в закона процедури!

Необходимо е във Варна и по-специално в квартал “Аспарухово” да има рибарско пристанище, проектирано и изградено съгласно българските закони! И такова може да има!

Със сигурност, необходимата сграда може да бъде изградена извън морския плаж. Със сигурност, плажът може да бъде подходящо вписан в бъдещия проект. И това щеше да е факт в момента, ако изпълнителната власт спазваше законите. Варна заслужава добър проект, съобразен с природните дадености на района и най-високите естетични и екологични стандарти!


С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 12 август 2018 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар