Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

четвъртък, 2 юни 2022 г.

Запитване, относно обхвата на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР).

От години се тиражира твърдението, че кадастралната карта обхваща почти цяла България. Не знам дали има българин или чужденец, който се е сблъсквал с кадастъра, който не поставя под съмнение това твърдение, най-малкото, защото или се е сблъсквал с грешки в същата, или е разбрал по трудния начин, че над неговия имот, над неговото село или град не се е разпространила тази благина.

Ето само четири примера за заблудата, в която сме въвлечени - населени места, за които няма влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри, а в същото време, те са отбелязани като формирани имоти с контурите и площите си...

Извадка от КАИС на графичната и текстова информация за
урбанизираната територия на гр. Долна Оряховица към 2 юни 2022 г.

Извадка от КАИС на графичната и текстова информация за
урбанизираната територия на гр. Игнатиево към 2 юни 2022 г.

Извадка от КАИС на графичната и текстова информация за
урбанизираната територия на гр. Лясковец към 2 юни 2022 г.

Извадка от КАИС на графичната и текстова информация за
урбанизираната територия на гр. Пордим към 2 юни 2022 г.

За да съдействаме на гражданите да получат вярната информация и да подтикнем към законосъобразни изявления и действия административните служители, чиито заплати плащаме и за чиито привилегии се грижим, ние от Камарата на геодезистите в България, зададохме следните четири много прости въпроса на отговорните институции:

  1. Какъв процент покритие имат КККР към сегашния момент?

  2. Какъв процент покритие са имали КККР към 20.10.2021 г?

  3. В отговорите на първите два въпроса, включени ли са териториите на населените места, за които са формирани затворени контури като имотни граници, но за същите няма влезли в сила КККР?

  4. Какъв е процента на населени места от всички населени места, за които има влезли в сила КККР към сегашния момент?


Държим да живеем в подредена  страна с приветливи служители, действащи законосъобразно!


Ето и целия текст на запитването:

КГБ - знак5.jpg


КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Адрес: гр. Варна

Електронен адрес: www.geodezisti.net


Регистрационен № ЗАП-120 от 02.06.2022 г.
ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ,

КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР


КОПИЕ:

МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО


КОПИЕ:

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО

ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕОтносно:

Обхвата на кадастралната карта и кадастралните регистри.


Уважаема инженер Коритарова,

Във връзка с изясняване на обхвата на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), моля да изясните следните въпроси:

  1. Какъв процент покритие имат КККР към сегашния момент?

  2. Какъв процент покритие са имали КККР към 20.10.2021 г?

  3. В отговорите на първите два въпроса, включени ли са териториите на населените места, за които са формирани затворени контури като имотни граници, но за същите няма влезли в сила КККР?

  4. Какъв е процента на населени места от всички населени места, за които има влезли в сила КККР към сегашния момент?

За да бъда максимално ясен по отношение на въпрос № 3, прилагам малка част от многото примери за “териториите на населените места, за които са формирани затворени контури като имотни граници, но за същите няма влезли в сила КККР”:

Поземлен имот 65303.888.9901, 

област Сливен, община Сливен, с. Самуилово

площ 1334792 кв. м;


Поземлен имот 14800.888.9901, 

област Сливен, община Сливен, с. Гергевец

площ 544433 кв. м;


Поземлен имот 35660.888.9901, 

област Сливен, община Сливен, с. Камен

площ 1108373 кв. м;


Поземлен имот 29194.888.9901, 

област Сливен, община Сливен, с. Желю войвода

площ 3411675 кв. м;


Поземлен имот 30898.888.9901, 

област Ямбол, община Стралджа, с. Зимница

площ 1744831 кв. м;


Поземлен имот 00816.110.9901, 

област Ямбол, община Стралджа, с. Атолово

площ 397320 кв. м;


Поземлен имот 20448.888.9901, 

област Бургас, община Карнобат, с. Деветинци

площ 463662 кв. м;


Поземлен имот 20417.888.9901, 

област Бургас, община Карнобат, с. Деветак

площ 885643 кв. м;


Поземлен имот 29129.888.9901, 

област Бургас, община Карнобат, с. Железник

площ 592888 кв. м;


Поземлен имот 12245.888.9901, 

област Бургас, община Камено, с. Вратица

площ 430259 кв. м;


Поземлен имот 40381.888.9901, 

област Бургас, община Камено, с. Кръстина

площ 627303 кв. м;


Поземлен имот 35883.888.9901, 

област Бургас, община Камено, гр. Камено

площ 2270517 кв. м;


Поземлен имот 73211.888.9901, 

бласт Бургас, община Камено, с. Трояново

площ 985951 кв. м;


Поземлен имот 40230.888.9901, 

област Бургас, община Карнобат, с. Крушово

площ 461624 кв. м;


Поземлен имот 27169.888.9901, 

област Бургас, община Карнобат, с. Екзарх Антимово

площ 1147583 кв. м;


Поземлен имот 72080.888.9901, 

област Бургас, община Карнобат, с. Смолник

площ 549914 кв. м;


Поземлен имот 55244.888.9901, 

област Ямбол, община Стралджа, с. Палаузово

площ 957978 кв. м;


Поземлен имот 11661.888.9901, 

област Ямбол, община Стралджа, с. Воденичане

площ 975617 кв. м;


Поземлен имот 80220.888.9901, 

област Ямбол, община Стралджа, с. Чарда

площ 537465 кв. м;


Поземлен имот 10776.888.9901, 

област Ямбол, община Тунджа, с. Веселиново

площ 814231 кв. м;


Поземлен имот 35028.888.9901, 

област Ямбол, община Тунджа, с. Кабиле

площ 1063237 кв. м;


Поземлен имот 23501.888.9901, 

област Ямбол, община Тунджа, с. Дражево

площ 935932 кв. м;


Поземлен имот 77030.888.9901, 

област Ямбол, община Тунджа, с. Хаджидимитрово

площ 791687 кв. м;


Поземлен имот 81534.888.9901, 

област Сливен, община Сливен, с. Чокоба

площ 1169330 кв. м;


Поземлен имот 36779.888.9901, 

област Сливен, община Сливен, гр. Кермен

площ 2152118 кв. м;


Поземлен имот 48708.888.9901, 

област Сливен, община Сливен, с. Младово

площ 1090528 кв. м;


Поземлен имот 38426.888.9901, 

област Сливен, община Нова Загора, с. Коньово

площ 1236884 кв. м;


Поземлен имот 70487.888.9901, 

област Сливен, община Нова Загора, с. Съдиево

площ 1246859 кв. м;


Поземлен имот 36395.10.9901, 

област Сливен, община Нова Загора, с. Караново

площ 1062279 кв. м;


Поземлен имот 44687.888.9901, 

област Стара Загора, община Стара Загора, с. Люляк

площ 205909 кв. м;


Поземлен имот 63570.888.9901, 

област Стара Загора, община Казанлък, с. Ръжена

площ 729751 кв. м;


Поземлен имот 68446.888.9901, 

област Стара Загора, община Казанлък, с. Средногорово

площ 608022 кв. м;


Поземлен имот 65526.888.9901, 

област Пловдив, община Брезово, с. Свежен

площ 374751 кв. м;


Поземлен имот 49240.888.9901, 

област Пловдив, община Карлово, с. Мраченик

площ 428528 кв. м;


Поземлен имот 40052.888.9901, 

област Благоевград, община Симитли, с. Крупник

площ 796271 кв. м;


Поземлен имот 57203.888.9901, 

област Благоевград, община Симитли, с. Полето

площ 380845 кв. м;


Поземлен имот 15535.888.9901, 

област Кюстендил, община Бобов дол, с. Големо село

площ 733860 кв. м;


Поземлен имот 46824.888.9901, 

област Кюстендил, община Бобов дол, с. Мало село

площ 294460 кв. м;


Поземлен имот 21974.888.9901, 

област Кюстендил, община Бобов дол, с. Долистово

площ 450110 кв. м;


Поземлен имот 57772.888.9901, 

област Плевен, община Пордим, гр. Пордим

площ 2544423 кв. м;


Поземлен имот 44793.888.9901, 

област Велико Търново, община Лясковец, гр. Лясковец

площ 2041057 кв. м;


Поземлен имот 59094.888.9901, 

област Велико Търново, община Горна Оряховица, с. Първомайци

площ 2557585 кв. м;


Поземлен имот 57981.355.9901, 

област Велико Търново, община Горна Оряховица, с. Правда

площ 661206 кв. м;


Поземлен имот 22232.888.9901, 

област Велико Търново, община Горна Оряховица, гр. Долна Оряховица

площ 2096554 кв. м;


Поземлен имот 56472.48.9901, 

област Велико Търново, община Горна Оряховица, с. Писарево

площ 972026 кв. м;


Поземлен имот 00240.888.9901, 

област Силистра, община Алфатар, с. Алеково

площ 714888 кв. м;


Поземлен имот 00240.888.9902, 

област Силистра, община Алфатар, с. Алеково

площ 568763 кв. м;


Поземлен имот 04145.888.9901, 

област Силистра, община Алфатар, с. Бистра

площ 449314 кв. м;


Поземлен имот 69242.888.9901, 

област Добрич, община Добричка, с. Стефаново

площ 934733 кв. м;


Поземлен имот 59402.888.9901, 

област Добрич, община Добричка, с. Полковник Минково

площ 592180 кв. м;


Поземлен имот 39061.11.9901, 

област Добрич, община Добричка, с. Котленци

площ 630031 кв. м;


Поземлен имот 57279.888.9901, 

област Добрич, община Добричка, с. Полковник Свещарово

площ 639927 кв. м;


Поземлен имот 58360.888.9901, 

област Добрич, община Добричка, с. Приморци

площ 272835 кв. м;


Поземлен имот 32278.888.9901, 

област Варна, община Аксаково, гр. Игнатиево, вид собств. Съсобственост, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 1134732 кв. м


и много, много други…


Моля да ми бъде отговорено и да бъда уведомяван за движението на преписката и номерата, под които се регистрира кореспонденцията, по електронен път, чрез системата за сигурно електронно връчване.

Моля да посочвате в кореспонденцията нашия изходящ номер.С уважение, инж. Йоан Крикор Каратерзиян

Председател на Управителния съвет на

Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 2 юни 2022 г.


Няма коментари:

Публикуване на коментар