Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

вторник, 31 май 2016 г.

ЗИД на ЗКИР, № 602-01-12, внесен от Министерския съвет на 25 март 2016 г.

Данни за Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 602-01-12, внесен от Министерския съвет на 25 март 2016 г.:

  1. ЗИД на ЗКИР
  2. Становище от АГФ, КИИП - Секция "Геодезия" и СГЗБ
  3. Обсъждане в Комисия по земеделието и храните на 13/04/2016 - стенографски запис
  4. Обсъждане в Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление на 14/04/2016 - стенографски запис
  5. Обсъждане в Комисия по правни въпроси на 11/05/2016 - стенографски запис
  6. ДОКЛАД за първо гласуване НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
  7. ДОКЛАД за първо гласуване НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
  8. ДОКЛАД за първо гласуване НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
  9. Докладване в пленарна зала на 13 май 2016 г.
  10. Стенограма от второто гласуване в пленарна зала на 07 юли 2016 г.

ЗИД на ЗКИР в този вид е приет в зала на първо четене на 13 май 2016 г.

Регистрацията на сдружението е направена!

ЧЕСТИТО!!!

Вече е факт "Камара на геодезистите в България"!!!
Продължаваме напред с процедурите - регистрация на Булстат, банкова сметка, печат и т.н.

понеделник, 30 май 2016 г.

Дело за регистрация на сдружението.

Уважаеми колеги,
Заведено е фирмено дело за регистрация на сдружението.
Номерът на делото е 77/2016 г. Заседанието е закрито. Ще бъдем уведомени от адвокатската кантора, ангажирана с регистрацията, при публикуване на решението за регистрация.

сряда, 25 май 2016 г.

Печат на сдружението

Печат на сдружението.
В този печат, отворената книга с надпис "Конституция" от едната страна и празна страница с перо от другата, символизира спазването на съществуващата нормативна уредба и промяната ѝ. Пергелът символизира основите на геодезията. Земното кълбо символизира изучаването на формата и размерите на земята. Стиснатите ръце символизират съпричасността и взаимопомощта към колегите и нуждаещите се от помощ.


Йоан Каратерзиян