Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

четвъртък, 28 юли 2016 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ за промени на ПРОЕКТА ЗА НАРЕДБА ЗА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ МРЕЖИ С МЕСТНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ и приложенията към същата на МРРБ, предложена за обществено обсъждане от АГКК на 11 юли 2016 г.

Уважаеми колеги,
Публикуваме осъвременени ПРЕДЛОЖЕНИЯ за промени на ПРОЕКТА ЗА НАРЕДБА ЗА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ МРЕЖИ С МЕСТНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ и приложенията към същата на МРРБ, предложена за обществено обсъждане от АГКК на 11 юли 2016 г.

Може да коментирате предложенията, в секцията за коментари под тази публикация.

Провежда се обществено обсъждане на проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 3 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Уважаеми колеги,
В момента се провежда се обществено обсъждане на проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 3 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.
За ваше улеснение публикувам:

Може да коментирате измененията в секцията за коментари под тази публикация.

четвъртък, 21 юли 2016 г.

Закон за кадастъра и имотния регистър ДВ. бр.27 от 5 Април 2016 с нанесени изменения - ЗИД на ЗКИР, приет 07.07.2016

Уважаеми, колеги!
Нанесох корекциите върху ЗКИР, за да можем да бъдем по-полезни на клиентите си. В края на файла съм сложил преходните и заключителните разпоредби. Надявам се, да не съм допуснал грешка и да ви е от полза. Все пак направете съпоставка и с доклада и стенограмата. Ако има разлики между текстовете, прочетени в Народното събрание и доклада, докладът се приема за верен.

Днес, 22 юли 2016 г., ЗИД на ЗКИР е обнародван в Държавен вестник.
Обнародвани са също Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията и Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител. Има важни промени!

вторник, 19 юли 2016 г.