Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

вторник, 19 юли 2016 г.

Заповед № РД-13-254/18.07.2016 г. за изменение на формата за обмен на кадастрални данни

Уважаеми, колеги!
На 18 юли 2016 г., АГКК публикува Заповед за изменение на Заповед № РД-13-254/18.07.2016 г. за изменение на формата за обмен на кадастрални данни.
Има съществени промени, а няма срок, в който заповедта да влезе в сила.
Въвеждат се "защитени територии и зони" и "подземни проводи и съоръжения".

Няма коментари:

Публикуване на коментар