Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

четвъртък, 28 юли 2016 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ за промени на ПРОЕКТА ЗА НАРЕДБА ЗА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ МРЕЖИ С МЕСТНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ и приложенията към същата на МРРБ, предложена за обществено обсъждане от АГКК на 11 юли 2016 г.

Уважаеми колеги,
Публикуваме осъвременени ПРЕДЛОЖЕНИЯ за промени на ПРОЕКТА ЗА НАРЕДБА ЗА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ МРЕЖИ С МЕСТНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ и приложенията към същата на МРРБ, предложена за обществено обсъждане от АГКК на 11 юли 2016 г.

Може да коментирате предложенията, в секцията за коментари под тази публикация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар