Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

вторник, 21 юни 2016 г.

Важно при договаряне на хонорари!

Уважаеми колеги, когато договаряте хонорарите си устно, имайте предвид следната таблица, за да не останете неразбрани при сключване на писмения договор. А ако договора е устен и е сключен с англоговорящ гражданин, задължително трябва да се посочи дали разговаряте на "модерен британски" или "традиционен британски". За по-сигурно, ако сумата надминава 999 милиона лева, или посочете друга по-скъпа валута (напр. "Евро"), или сключете повече от един договор. :)


Base -illion
(short scale)
Value
U.S., Canada and modern British
(short scale)
Traditional British
(long scale)
Traditional European (Peletier)
(long scale)
1
106
Million
Million
Million
2
109
Billion
Thousand million
Milliard
3
1012
Trillion
Billion
Billion
4
1015
Quadrillion
Thousand billion
Billiard
5
1018
Quintillion
Trillion
Trillion
6
1021
Sextillion
Thousand trillion
Trilliard
7
1024
Septillion
Quadrillion
Quadrillion
8
1027
Octillion
Thousand quadrillion
Quadrilliard
...
............

Източник: wikipedia

Няма коментари:

Публикуване на коментар