Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

сряда, 29 юни 2016 г.

Заседание на Експертния съвет по защита на собствеността, инвестиционния процес, екологията и жизнената среда

Съобщение от Председателя на Управителния съвет

Уважаеми колеги,
Свиквам първото заседание на Експертния съвет по защита на собствеността, инвестиционния процес, екологията и жизнената среда, в състав:

  1. Йоан Каратерзиян - Председател,
  2. Ангел Ангелов - член,
  3. Румяна Друмева - член,
  4. Милко Илиев - член
  5. Тодор Петков - член.
Заседанието ще се проведе от 09:00 часа на 30 юни до 09:00 часа на 04 юли 2016 г. във виртуалното пространство, чрез размяна на документи на обявените електронни адреси. Решевията ще се вземат с гласуване, с обикновено мнозинство.
Дневен ред на заседанието:

  1. Изясняване на проблемите с КККР на с. Тополи и с. Казашко, общ. Варна и обсъждане на необходимите действия за тяхното отстраняване.
  2. Обсъждане на проблемите с преместваемите обекти на територията на община Варна и необходимите действия за подобряване на жизнената среда с налагането на приетите от Общински съвет Варна правила за тяхната експлоатация.
  3. Обсъждане на мерките, които трябва да се вземат по повод на признаване на правото на труд на геодезистите с придобилите трета професионална квалификационна степен по професията “Геодезист”.
  4. Обсъждане на предложения към ръководството на община Варна, във връзка с ускоряването на вътрешния документооборот.
Председателят и членовете на Експертния съвет няма да получат хонорари за участието си.

Йоан Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

Няма коментари:

Публикуване на коментар