Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

сряда, 29 юни 2016 г.

Средно-специалното образование по геодезия, фотограметрия и картография изчезва от България.

Камарата на геодезистите в България, стои зад спасяването на средно-специалното образование по геодезия, фотограметрия и картография. Много отлични специалисти са създадени през десетките години от съществуването на строителните техникуми в България. Тези специалисти са работели и продължават да работят и допринасят за просперитета на Република България. Много от тях са обучавали и завършилите курса на висшето образование специалисти.
Според нас е необходимо, придобилите трета професионална квалификационна степен по професията “Геодезист”, да могат да използват полученото образование, като осъществяват правото си на труд и да имат еднакви правни условия за извършване на стопанска дейност, за дейностите, за упражняването на които, е достатъчно да е придобита по-ниската професионална квалификационна степен.
И това трябва да стане с изменението на нормативната уредба в областта на геодезията, картографията и кадастъра.
Държавата трябва да е основен двигател на тези промени. Ние подаваме ръка на желаещите да се включат в този процес.

Закриха всички паралелки за прием след седми клас в Професионалната гимназия по строителство във Варна.

Източник: Varna24.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар