Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

вторник, 25 април 2017 г.

Допълнителните 10% места за паркиране в жилищните сгради отпадат след един месец. Има и други важни промени в Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

Днес е обнародвана в Държавен вестник Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии. Наредбата влиза в сила след един месец, с изключение на новия чл. 24а, в който са указани параметри за осигураване на паркоместа за електрически превозни средства (ЕПС). Разпоредбата на чл. 24а, влиза в сила от 01 януари 2019 г.
Наредбата указва, че "При планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система и нейните елементи се правят проучвания и прогнози за степента на моторизация, транспортните навици и потребности на населението, използваемостта и дела на ползващите различните форми на обществен транспорт за превоз на пътници, дела на пешеходното и велосипедното движение и др.". Това ще наложи изменение на действащите общи устройствени планове (ОУП) и удължаване на срока и оскъпяване на тези, които са в процес на изработване. Възможно е някои общински администрации да поискат такива проучвания да се направят при изработване на частични изменения на подробни устройствени планове или нови планове на по-малки територии.
В Таблица 4а "Необходим брой на местата за паркиране и гариране", е въведена графа "Дял на местата за ЕПС". Има странни забележки, отнасящи се до променената и допълнена таблица, които ще позволят на общинската администрация и ДНСК свободно тълкуване.
Има и други интересни новости... Моля, проследете електронната връзка към ДВ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар