Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

понеделник, 17 септември 2018 г.

Изследване на движението на преписки за одобряване на подробни устройствени планове (ПУП) в Община Варна.

След множество сигнали и обилно количество кореспонденция между органите на изпълнителната власт, стана ясно, че в Община Варна няма никакъв проблем с процедирането на подробните устройствени планове (ПУП).


Каква, обаче, е истината?...

От изследваните заповеди за одобряване на подробни устройствени планове, подлежащи на одобряване от кмета в 14-дневен срок от приемането на проекта за периода от 1 септември 2017 г. до 31 август 2018 г. (последната 1 година), се установи следното:
Издадени заповеди: 434 броя;
От тях - издадени в законно регламентирания срок: 13 броя, което съставлява 3% от общия брой;
Общ брой дни просрочване за останалите 421 заповеди: 43 650 дена (119 години).

От изследваните протоколи от заседания на общинския експертен съвет по устройство на територията за периода от 1 септември 2017 г. до 31 август 2018 г. (последната 1 година), се установи следното:
Издадени протоколи: 46 броя;
От тях - издадени в срок от 2 дни след проведеното заседание: 6 броя, което съставлява 13% от общия брой;
Общ брой дни просрочване над 2-дневния срок, посочен от кмета, за останалите 36 протокола: 463 дена (15 месеца).

Това е писмото, станало повод за причиненото на общинската администрация "неудобство":ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:
- Заповеди за одобряване на подробни устройствени планове, подлежащи на одобряване от кмета в 14-дневен срок от приемането на проекта за периода от 1 септември 2017 г. до 31 август 2018 г. (последната 1 година).
Източник: ЗАПОВЕДИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА 2017 Г. и ЗАПОВЕДИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА 2018 Г.

- Протоколи от заседания на общинския експертен съвет по устройство на територията за периода от 1 септември 2017 г. до 31 август 2018 г. (последната 1 година).
Източник: Протоколи от заседания на ЕСУТ 2017 г. и Протоколи от заседания на ЕСУТ 2018 г.
За изследването са използвани само данни, налични за безплатно и свободно ползване, публикувани на официалната електронна страница на Община Варна!


С уважение към читателите:
инж. Йоан Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

град Варна, 17 септември 2018 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар