Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

петък, 13 март 2020 г.

Запитване, относно прилагане на актовете на законодателната, съдебната и изпълнителната власти в условията на обявено на извънредно положение.


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
Регистрационен № ЗАП-106 от 13.03.2019 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗАПИТВАНЕ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България

Относно: Прилагане на актовете на законодателната, съдебната и изпълнителната власти в условията на обявено извънредно положение.

Уважаема госпожо Председател,

Във връзка с приетото решение за обявяване на извънредно положение на територията на Република България, моля във възможно най-кратък срок да разясните начина на прилагане на разпоредбите на АПК, ЗУТ, ЗКИР, ЗУЧК, ЗУЗСО, ЗРР, ЗООС, ЗБР, ЗОП и всички свързани с тях нормативни актове, както и тези, приети с решения на общинските съвети, по отношение на нормативно определените срокове за:
  1. обявяване на индивидуални административни актове за допускане и одобряване на устройствени планове и техните изменения;
  2. обявяване на индивидуални административни актове за одобряване на кадастрални карти и кадастрални регистри и техните изменения;
  3. всички административни процедури по посочените по-горе нормативни актове.

Предвид на това, че електронното правителство на практика не съществува в необходимия обем и много малка част от информацията, особено по отношение на устройствените планове, е публикувана на официалните електронни страници на администрацията на изпълнителната власт и предвид мотивите, с които Министър-председателят поиска въвеждането на извънредно положение, а именно “да се предприемат допълнителни мерки, ограничаващи пътуването и социалните контакти”, а в същото време – гарантирането на основни права на частна собственост и ползване и опазване на обществените ресурси, които не могат да се губят или накърняват, дори при въвеждане на посочената мярка, 

Моля да инициирате приемането на нормативен акт, който да регламентира начина, по който ще се прилагат актовете на законодателната, съдебната и изпълнителната власти по отношение на сроковете, установени с тях.


С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 13 март 2020 г.


Внесеният от Министерския съвет Проект на решение за обявяване на извънредно положение, може да намерите тук.
1 коментар:

  1. "Eĸипът oт „Aдвoĸaти зa aдвoĸaтитe“ нa Coфийcĸa aдвoĸaтcĸa ĸoлeгия ce oбpъщa c aпeл ĸъм Hapoднoтo cъбpaниe дa пpиeмe cпeциaлeн зaĸoн зa мopaтopиyм нa пpoцecyaлнитe cpoĸoвe."

    http://defakto.bg/2020/03/14/%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82-%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b5/

    ОтговорИзтриване