Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

петък, 30 септември 2016 г.

Обществено обсъждане на Проект на ПМС за приемане на Наредби за държавните изисквания за придобиване на висше образование на ОКС "бакалавър" и "магистър" по специалности от регулираната професия „инженер в инвестиционното проектиране"

В срок до 13 октомври 2016 г., Министерски съвет извършва обществено обсъждане на Проект на ПМС за приемане на Наредби за държавните изисквания за придобиване на висше образование на ОКС "бакалавър" и "магистър" по специалности от регулираната професия „инженер в инвестиционното проектиране".

Материали:

 1. Проект на ПМС за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалности от регулираната професия „инженер в инвестиционното проектиране” и Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър” по специалности от регулираната професия „инженер в инвестиционното проектиране”.
 2. Доклад към проект на ПМС за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалности от регулираната професия „инженер в инвестиционното проектиране” и Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър” по специалности от регулираната професия „инженер в инвестиционното проектиране”.
 3. Проект на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалности от регулираната професия „инженер в инвестиционното проектиране”.
 4. Проект на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър” по специалности от регулираната професия „инженер в инвестиционното проектиране”.
Моля, запознайте се с материалите!

сряда, 28 септември 2016 г.

Предстои издаването на нови наредби за пътищата и улиците.

Ще се променят Hapeдбa № 1 oт 2000 г. зa пpoeĸтиpaнe нa пътищa и нa Hapeдбa № 2 oт 2004 г. зa плaниpaнe и пpoeĸтиpaнe нa ĸoмyниĸaциoннo-тpaнcпopтнитe cиcтeми нa ypбaнизиpaнитe тepитopии.
"Paбoтнaтa гpyпa зa пpoмянa нa Hapeдбa 1 и Hapeдбa 2  бe cъздaдeнa cъc зaпoвeд нa миниcтъpa нa peгиoнaлнoтo paзвитиe и блaгoycтpoйcтвoтo Лилянa Πaвлoвa. Pъĸoвoдитeл нa гpyпaтa oт eĸcпepти и нayчни cпeциaлиcти, ĸoитo paзpaбoтвaт Hapeдбa №2 e apx. Πeтъp Диĸoв. Baжнo e дa ce oтбeлeжи, чe ĸoмиcиятa пpиe дa имa oтдeлни пpaвилници зa пpoeĸтиpaнe нa cъщecтвyвaщaтa пътнa и yличнa мpeжa и пpaвилниĸ зa пpoeĸтиpaнe нa нoви пътищa и yлици." (money.bg)

вторник, 27 септември 2016 г.

От днес, производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за неурбанизирани територии се смята за открито.

От днес, производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за неурбанизирани територии се смята за открито за всички землища, за които не е издадена заповед по чл. 35, ал. 1 от ЗКИР (т.е., за които не е издадена заповед на Изп.директор на АГКК за откриване на производството). (§ 38 от ПЗР на ЗИДЗКИР, ДВ бр. 57 от 2016 г.)

Уважаеми клиенти, следете информацията в сайта на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, особено ако имотът Ви попада в т.нар. "контактна зона" (зоната на застъпване или разминаване с регулацията на населеното място). Вече има случаи, в които части от земеделски имоти, попадащи в контактна зона, се отнемат незаконно от собствениците им, чрез изработване на нова кадастрална карта по този ред.
Имайте предвид, че кадастралната карта и кадастралните регистри не подлежат на обжалване (чл. 49, ал. 2 и чл. 49а, ал. 4 от ЗКИР) и данните, отразени в кадастъра, са доказателство за обстоятелствата, за които се отнасят, до доказване на противното (чл. 2, ал. 5 от ЗКИР)!

Уважаеми колеги, съблюдавайте законността при създаването на КККР (доколкото е възможно) и подавайте сигнали, при констатирани нередности.

понеделник, 26 септември 2016 г.

Становище относно Проект на ЗИД на ЗМСМА (654-01-100/29.07.2016)КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.comСТАНОВИЩЕ
относно Проект на Закон за изменение и допълнение на
Закона за местно самоуправление и местна администрация
(654-01-100/29.07.2016)

Камарата на геодезистите в България приветства предприетите действия да се задължат големите общини да назначат обществени посредници. Приветстваме и идеята да бъдат въведени задължителни рамки на избора и дейността на обществените посредници.
Считаме обаче, че е необходимо да се направят съществени промени в концепцията за функционирането на обществения посредник.
На пръв поглед добрата идея, всъщност налага много ограничения. Отнема се възможността на населението на общината да изразява мнение, чрез обществения защитник, относно действията на местните структури на държавата в съответната община. Отнема се и възможността на същите тези жители да определят личността, която ще изразява мнението им.
Моля, за да не позволявате още в зародиш, фигурата на обществения посредник да се обезличи и неглижира. Моля, да съдействате институцията на обществения посредник да получи значима роля в демократичното общество, каквато заслужава.
Предвид гореупоменатото, предлагаме следните промени, които да се направят в проекта на ЗИД на ЗМСМА:
 1. Да се уточни, че Обществения посредник е орган на местното самоуправление.
 2. Да се измени Изборния кодекс, като се въведат правила за избор на Обществен посредник.
 3. Изборът на Обществен посредник да се уреди като мажоритарен.
 4. Изискванията за заемане на длъжност обществен посредник да се определят като се въведе задължително висше образование и навършени 35 години.
 5. Да се даде възможност Обществен посредник да избират лица, навършили 16 годишна възраст.
 6. Да не се отнема възможността на Обществения посредник да приема жалби и сигнали на гражданите и техните организации за нарушаване на техните права и законни интереси, на местно ниво, от страна на държавната администрация или организации, предоставящи обществени услуги по възлагане от държавата.
 7. Да се регламентира целево финансиране от републиканския бюджет на дейността на Обществения посредник.
 8. Да се даде възможност Обществения посредник да има право да бъде изслушан от общинския съвет при подаване на оставка.
Мотиви:
Несъмнено, Общественият посредник е орган на местното самоуправление и неговата функция е да бъде посредник на местно ниво, между жителите на общината и общинската и държавната администрация в съответната община, както и юридическите лица, предоставящи обществени услуги по възлагане на общината или държавата. За да получи високо доверие в работата си, е необходимо той да бъде избиран пряко от жителите на съответната община или сдружените общини. Тук е мястото и сега е времето, да се даде възможност и на непълнолетните жители на общината (лицата между 16 и 18 години) да избират пряко своя Обществен посредник. И тъй като обществения посредник е необходимо да има богат житейски опит и да бъде добре образован, добре е да се поставят по-високи изисквания за възраст и образование. Регламентирането на целево финансиране от републиканския бюджет на дейността на Обществения посредник, ще осигури по-голяма безпристрастност при работата му. В противен случа ще се затвърди убеждението, че бедната община не заслужава обществен контрол и скъсяване на дистанцията между жителите на общината и администрацията на местно ниво.

инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 26 септември 2016 г.

вторник, 20 септември 2016 г.

Заседание на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България

Съобщение от Председателя на Управителния съвет

Уважаеми колеги,
На основание чл. 32, ал. 1, т. 2 от Устава на Сдружението, свиквам заседание на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България, което ще се проведе на 26 септември 2016 г. от 09:00 часа до 10:00 часа във виртуалното пространство, чрез размяна на документи на обявените електронни адреси, при следния дневен ред:

Изработване на писмено становище, изразено от управителния съвет на Камарата на геодезистите в България по повод внесения за разглеждане в Народното събрание от г-жа Бойка Маринска и група народни представители Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местно самоуправление и местна администрация (654-01-100/29.07.2016).

Материалите за заседанието са изпратени на електронните ви адреси.

Моля, преди започване на заседанието, да се запознаете с проекта на становище.

Йоан Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България