Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

понеделник, 26 септември 2016 г.

Становище относно Проект на ЗИД на ЗМСМА (654-01-100/29.07.2016)КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.comСТАНОВИЩЕ
относно Проект на Закон за изменение и допълнение на
Закона за местно самоуправление и местна администрация
(654-01-100/29.07.2016)

Камарата на геодезистите в България приветства предприетите действия да се задължат големите общини да назначат обществени посредници. Приветстваме и идеята да бъдат въведени задължителни рамки на избора и дейността на обществените посредници.
Считаме обаче, че е необходимо да се направят съществени промени в концепцията за функционирането на обществения посредник.
На пръв поглед добрата идея, всъщност налага много ограничения. Отнема се възможността на населението на общината да изразява мнение, чрез обществения защитник, относно действията на местните структури на държавата в съответната община. Отнема се и възможността на същите тези жители да определят личността, която ще изразява мнението им.
Моля, за да не позволявате още в зародиш, фигурата на обществения посредник да се обезличи и неглижира. Моля, да съдействате институцията на обществения посредник да получи значима роля в демократичното общество, каквато заслужава.
Предвид гореупоменатото, предлагаме следните промени, които да се направят в проекта на ЗИД на ЗМСМА:
  1. Да се уточни, че Обществения посредник е орган на местното самоуправление.
  2. Да се измени Изборния кодекс, като се въведат правила за избор на Обществен посредник.
  3. Изборът на Обществен посредник да се уреди като мажоритарен.
  4. Изискванията за заемане на длъжност обществен посредник да се определят като се въведе задължително висше образование и навършени 35 години.
  5. Да се даде възможност Обществен посредник да избират лица, навършили 16 годишна възраст.
  6. Да не се отнема възможността на Обществения посредник да приема жалби и сигнали на гражданите и техните организации за нарушаване на техните права и законни интереси, на местно ниво, от страна на държавната администрация или организации, предоставящи обществени услуги по възлагане от държавата.
  7. Да се регламентира целево финансиране от републиканския бюджет на дейността на Обществения посредник.
  8. Да се даде възможност Обществения посредник да има право да бъде изслушан от общинския съвет при подаване на оставка.
Мотиви:
Несъмнено, Общественият посредник е орган на местното самоуправление и неговата функция е да бъде посредник на местно ниво, между жителите на общината и общинската и държавната администрация в съответната община, както и юридическите лица, предоставящи обществени услуги по възлагане на общината или държавата. За да получи високо доверие в работата си, е необходимо той да бъде избиран пряко от жителите на съответната община или сдружените общини. Тук е мястото и сега е времето, да се даде възможност и на непълнолетните жители на общината (лицата между 16 и 18 години) да избират пряко своя Обществен посредник. И тъй като обществения посредник е необходимо да има богат житейски опит и да бъде добре образован, добре е да се поставят по-високи изисквания за възраст и образование. Регламентирането на целево финансиране от републиканския бюджет на дейността на Обществения посредник, ще осигури по-голяма безпристрастност при работата му. В противен случа ще се затвърди убеждението, че бедната община не заслужава обществен контрол и скъсяване на дистанцията между жителите на общината и администрацията на местно ниво.

инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 26 септември 2016 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар