Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

вторник, 20 септември 2016 г.

Заседание на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България

Съобщение от Председателя на Управителния съвет

Уважаеми колеги,
На основание чл. 32, ал. 1, т. 2 от Устава на Сдружението, свиквам заседание на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България, което ще се проведе на 26 септември 2016 г. от 09:00 часа до 10:00 часа във виртуалното пространство, чрез размяна на документи на обявените електронни адреси, при следния дневен ред:

Изработване на писмено становище, изразено от управителния съвет на Камарата на геодезистите в България по повод внесения за разглеждане в Народното събрание от г-жа Бойка Маринска и група народни представители Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местно самоуправление и местна администрация (654-01-100/29.07.2016).

Материалите за заседанието са изпратени на електронните ви адреси.

Моля, преди започване на заседанието, да се запознаете с проекта на становище.

Йоан Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

Няма коментари:

Публикуване на коментар