Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

вторник, 29 ноември 2016 г.

Обнародвана е Наредба № 20 от 18 ноември 2016 г. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти.

Уважаеми колеги,
В брой: 95, от 29.11.2016 г., е обнародвана Наредба № 20 от 18 ноември 2016 г. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти на Министерство на земеделието и храните, Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Наредбата определя съдържанието, условията и редът за създаването, поддържането и съхраняването на горскостопанските карти и се издава на основание чл. 13, ал. 13 от Закона за горите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар