Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

петък, 27 януари 2017 г.

Сезираме Президента за приети противоконституционни текстове в Закона за регионалното развитие.

Въпреки нашето становище и предупреждение, Министерски съвет внесе в Народното събрание и народните представители приеха противоконституционните текстове на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие. С това създадоха монопол в проектните дейности.
Водени от желанието си да използваме всички нормативно определени възможност, сезирахме Президента на Република България за това и поискахме да упражни правото си да върне за повторно обсъждане законопроекта. Така новите представители на народа ще имат възможност да го отхвърлят, за да се възцари върховенството на закона, пък макар и само в един единствен случай.
По-долу публикувам пълния текст на писмото:

КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
ДО
ПРЕЗИДЕНТА НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за
регионалното развитие, приет на 26 януари 2017 г. от 43-то
Народно събрание на Република България.


Уважаеми господин Радев,

Моля, да използвате правомощията, дадени Ви в чл. 102, ал. 3, т. 4 от Конституцията на Република България, за да върнете гласувания от 43-то Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, за повторно обсъждане.

Мотивите ни за това искане, са следните:

Текстът на изменението е в нарушение на чл. 19, ал. 2 от Конституцията на Република България. Дейностите, за които може да се установи държавен монопол, са подробно изброени в 18, ал. 4 от Конституцията на Република България.
С приетия проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, се предлага установяване на монопол върху проектантска дейност, която е и стопанска дейност по смисъла на българското и европейското законодателство. Монополът се предвижда да бъде установен от едно юридическо лице със 100% държавно участие, без да се съблюдават добрите европейски практики в повечето държави от европейския съюз. С този законопроект, грубо се погазват основните принципи на демократичната и правова държава, с икономика, основана на свободната конкуренция.
Камарата на геодезистите в България не приема текста на изменението и категорично се противопоставя срещу устновяването на монопол в която и да е сфера на социалните и икономическите взаимоотношения, с изключение на случаите, изрично регламентирани в Конституцията на Република България.

Благодаря Ви предварително за отделеното време и внимание!


С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 27 януари 2017 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар