Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

понеделник, 13 март 2017 г.

“Устройствено планиране, кадастър и собственост, в светлината на последните промени на нормативната уредба.”, е темата на семинара, който се проведе във Фестивален и конгресен център - гр. Варна.

Камарата на геодезистите в България, проведе семинар на тема:
“Устройствено планиране, кадастър и собственост, в светлината на последните промени на нормативната уредба.”

Бяха разгледани:
Закон за устройство на територията - промените в ЗУТ, влезли в сила на 10.02.2017 г., свързани със ЗКИР,

Семинарът се проведе на 11 март 2017 г., събота, във Фестивален и конгресен център в гр. Варна. Изказваме своите благодарности на ръководството и служителите на ФКЦ Варна за отличната подготовка и безпроблемното протичане на събитието, както винаги досега.

Лектори бяха адв. Емилия Ангелова и доц. д-р инж. Христо Дечев.

адв. Емилия Ангелова е юрист с дългогодишен опит в създаването и промяната на нормативната база, свързана с Кадастъра и имотния регистър. Участник е и в създаване и внедряване на проект „Информационна система на кадастъра и имотния регистър - ИКАР". Участник е в работните групи по изменение на ЗКИР и подзаконовите нормативни актове. Правен консултант е на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
доц. д-р инж. Христо Дечев е доцент към катедра “Геодезия и геоинформатика” към Университета по архитектура, строителство и геодезия - София. Участник в работни групи по изменения в нормативната уредба по кадастъра.

Общото време на обучителната част беше 5 часа, за което време, лекторите успяха да разяснят повечето от интересуващите аудиторията въпроси. Имаше достатъчно време и за отговори на зададените допълнителни въпроси. Бяха дадени и конкретни примери, за онагледяване на изискванията на нормативната уредба.
В семинара взеха участие геодезисти, архитекти, адвокати, нотариуси, брокери на недвижими имоти и специалисти от други области. Присъстваха представители на бизнеса и на изпълнителната власт, което ще даде възможност да се уеднакви практиката по прилагането на нормативната уредба и да се превъзмогнат противоречията между проектанти и приемащи органи. Освен варненци, семинара посетиха специалисти в своите области от Силистра, Русе и Добрич.

В почивките, геодезични инструменти представиха:
"Геовара", официален преставител на HI-TARGET за България, съвместно с варненския им партньор "Геоакст" и
"Българска геоинформационна компания", представител на Trimble за България.

Участниците имаха възможност да зададат предварително своите въпроси към лекторите. За участието си в семинара, участниците получиха сертификати за придобитите знания от проведеното обучение.

Съорганизатор на семинара беше “ИМИДЖ” ЕООД, гр. Варна.

След обобщение на изказаните мнения от участниците в семинара, стигнахме до извода, че в следващите обучения, трябва да обърнем повече внимание на конкретни примери за прилагането в практиката на нормативната уредба в областта на устройственото планиране и кадастъра.

Няма коментари:

Публикуване на коментар