Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

вторник, 28 март 2017 г.

След подаден сигнал, община Варна, обявява конкурс за длъжност ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АРХИТЕКТУРА, ГРАДОУСТРОЙСТВО И УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ“.

Най-сетне, след месеци на беззаконие, община Варна обяви конкурс за длъжността ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АРХИТЕКТУРА, ГРАДОУСТРОЙСТВО И УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ“ (АГУП). Радостно е, все пак, че кметът откликна на призивите ни.
Уважаеми колеги, длъжността не е монопол на архитектите. Всеки специалист в областта на архитектурата, строителството и геодезията, с добри организационни качества, познаващ и работещ добре с тази материя, търсещ изява и предизвикателства в тази област, трябва да се кандидатира. Минималните и специфични изисквания към кандидатите, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността, посочени в обявлението, са следните:

  • Степен на завършено образование – Магистър;
  • Професионална област –  Архитектура, строителство и геодезия;
  • Ранг - III младши или 4 години професионален опит.

Интересно е, защо за третия по големина град в България, има толкова ниски минимални изисквания за тази отговорна длъжност. Интересно е и защо минималния размер на основната заплата, определена за длъжността, е 730 лв. Да не би да се очаква новия директор на дирекция АГУП да разчита на други приходи, за да бъде уязвим и да си затваря очите...? (Това са само разсъждения по темата.)
Силно се надяваме, кметът да вземе под внимание и останалите предложения!


Ето и текста на сигнала, който подадох до кмета на община Варна на 17 март 2017 г.:

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА
С И Г Н А Л
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
арес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67
моб.тел.: +359 88 8240587e-mailimagebg@gmail.com
Уважаеми господин Портних,
В последните седмици, се наблюдава прекомерно увеличаване на административната тежест и неспазване на сроковете по издаване на административните актове, в работата на Дирекция АГУП, при община Варна. Същата се изразява в изискване на излишни документи и материали, които се съхраняват в община Варна, неспазване на сроковете по процедиране на подробни устройствени планове, превишаване на правата на ръководния персонал в посочената дирекция,  неспазване на трудовото законодателство и Закона за устройство на територията.
Не се огласяват публично специфичните критерии, приети от Дирекция АГУП, на които трябва да отговарят преписките по създаване и изменение на подробни устройствени планове.
Не се издават в разумни срокове протоколите от проведените заседания на ЕСУТ, което автоматично води до неспазване на императивните срокове, посочени в ЗУТ, в които трябва да се произнесе административния орган.
Това са само част от нарушенията на законодателството, които водят до налагане на лоши административни практики.
Господин Портних,

· Моля, възможно най-скоро да отстраните от длъжност заместник-кмета Христо Иванов, чиято отговорност са създалите се нерешени проблеми.

·  Моля, в най-кратък срок да назначите компетентен специалист, временно изпълняващ длъжността Директор на дирекция АГУП, при община Варна.
· Моля, новият директор на дирекция АГУП, да извърши ревизия на забавените преписки.
· Моля, възможно най-скоро да проведете конкурс за назначаване на директор на дирекция АГУП.
·  Моля, да ускорите процедирането на подробните устройствени планове на територията на поверената Ви община.
·  Моля, на основание чл. 232, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, да наложите съответните глоби на виновните за забавянето на административните преписки длъжностни лица от поверената Ви администрация.
· Моля, да назначите постоянно наблюдаващ работата по процедирането на устройствените планове, включително протичането на ЕСУТ при община Варна и навременното издаване на протоколите от ЕСУТ.

Предварително Ви благодаря за оказаното съдействие!
Моля, отговорът да ми бъде изпратен на посочения адрес на електронна поща.
С уважение 
инж. Йоан Каратерзиян

Няма коментари:

Публикуване на коментар