Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

събота, 7 юли 2018 г.

15 години се бави одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри на 400 дка в центъра на град Варна!

Повече от 400 дка в центъра на град Варна са без кадастрална карта, въпреки, че договорът за изработването е сключен през 2003 година.

Да, няма грешка - минаха повече от 15 години! Чия е далаверата, не е доказано. Има само догадки.

Една година по-късно, резултат няма... Все пак, кадастралната карта, показва нагледно малка, но много съществена част от проблемите на управлението. Именно кадастралната карта доказа далаверата със заграбените "Корал", незаконните гробища, Варненско езеро, дерета, плажове и много други. 
Частни имоти върху изключителна държавна собственост на плаж за природосъобразен туризъм "Корал".

Незаконни гробища върху земеделска земя.
Частен имот върху Варненското езеро.
Именно кадастралната карта доказа незаконното строителство в Морската градина, Западна промишлена зона в град Варна и т.н.
Сграда в Морската градина (м. "Салтанат") на град Варна, се появи в кадастралната карта през 2011 г. със заповед на Началника на СГКК - Варна, преди да е построена.

През 2015 г., строежът на същата, още не е започнал.
И именно благодарение на кадастралната карта бързо и лесно излизат наяве какви имоти получават близките до властта и какви проблеми получават жителите на община Варна, например…

Какъв може да е икономическият интерес от създаване на информационна мъгла около 11 микрорайон на град Варна?

Това е територия от града, която е много перспективна. Общият устройствен план, предвижда застрояване с всички възможни предназначения, без вредни отделяния и влияния с К инт. = 5 (т.е. за имот от 1000 кв.м - 5000 кв.м разгъната застроена площ).


Да не говорим за възможността, в някои случаи, този показател и висичината на сградите да не се ограничават, а плътността на застрояване на достигне 80%, при само 10% озеленена площ. С две думи дива урбанизация*. И като добавим към тези възможности, че до идеалния център на града (Катедралният храм-паметник "Свето Успение Богородично"), се стига за 10 минути пеша, гледката към Варненско езеро и Варненския залив, високото разположение спрямо големите водни площи, близостта на големите комуникациите, това, че е най-близкият жилищен квартал до бъдещия “Нов делови център” и много други предимства, явно, че интересите към района са големи!
Няма да е излишно, ако спомена, че в територията на 11 микрорайон попада и терен от над 10 000 кв.м, който предстои да бъде застроен, като ОУП на община Варна не дава никакви ограничения на показателите на застрояване.На това място, на практика, може да се построи сграда, не по-ниска от 100 метра. Не че е редно това да се случва, просто такава е политиката на общината...

Какво се случва с кадастралната карта?

Последното обещание беше, че заповед за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на 11 микрорайон на град Варна, ще бъде издадена на 21 юли 2017 г.


Освен това, според заместник-министър Валентин Йовев, кадастрални карти се изработват преимуществено там, където има голям граждански оборот.

Е, мястото е такова. Но нали знаете, че където има много сделки, има и много далавери?

Казано накратко, с кадастралната карта на 11-ти микрорайон, нищо не се случва,

но мирише много! Толкова много мирише, че чак се вижда как се разлага!

Инж. Йоан Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

Забележка: Всички изнесени данни са свободно достъпни,чрез интернет и са известни на управляващите.
___________________
* Дива урбанизация 
Дивата урбанизация се състои в непланирано и анархично разширяване на градското развитие в прилежащите на даден град зони. Изразът се използва също и за обозначаване на бърз и понякога безотговорен растеж в голям географски обхват на дадена голяма метрополна зона, коeто става за сметка на по-обширното пространство. Дивата урбанизация се характеризира с множество модели на зониране, като едноцелевото зониране (търговско, жилищно, промишлено): при агломерации, проектирани за автомобили; при слаба интензивност на използването на земята, но с по-голям мащаб на развитие, отколкото старите урбанизирани зони (по-широки улици, по-големи магазини с по-големи паркинги), но при слабо проектиране, което понякога създава чувството за еднообразие на градската среда.
(ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК ПО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ 
Европейска конференция на министрите, отговарящи за устройството на територията (CEMAT)
© Съвет на Европа, септември 2007 г. 
Превод от фр./англ.: М.Стефанова, НЦТР)

Няма коментари:

Публикуване на коментар