Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

вторник, 11 юни 2019 г.

Властта няма намерение да изпълнява задълженията си към изключителната държавна собственост с грижата на добър стопанин!

Поради това, че не виждаме воля в управниците ни да се отнасят с към Българската природа с грижата на добър стопанин, изпратихме отново нашите искания за установяване на нормите на нормалната правова държава в законите.
Напомням, че становището ни към Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗИДЗУЧК), със сигнатура 902-01-8 и вносител Министерския съвет, постъпил на 26 февруари 2019 г., не получи необходимото внимание и реакция от страна на 44-то Народно събрание... Същото може да намерите тук.
Затова се принудихме да изпратим още едно, чийто текст прилагам по-долу:


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № СТ-100-1 от 11.06.2019 г.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО
РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО
САМОУПРАВЛЕНИЕ КЪМ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ КОПИЕ: МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


СТАНОВИЩЕ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България

Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, със сигнатура 902-01-8 и вносител Министерския съвет, постъпил на 26 февруари 2019 г.
Уважаеми господин Веселинов,
Намираме се в абсурдната ситуация, вместо със своите придобити знания и усвоени умения да надграждаме вече създаденото, да защитаваме всеки ден рушащата се Българска природа, незаконно узурпираната територия на Българската държава, деградиращото, заради неглижирането на справедливите му искания общество на будни Българи!
Намираме се в ненормалната роля на обвинители без право да внасят обвинения, защото чиновниците, които имат тези права нехаят за задълженията си!
Обръщаме Ви внимание, че директните нарушения на Конституцията на Република България са средство за печалба на мафиотски групи и причина за бягство от Родината за нормалните работливи граждани.
За да СПРЕМ това, ИЗИСКВАМЕ:
- да се обнародват всички актове на изпълнителната власт, включително схемите за разполагане на преместваеми обекти;
- да се отразят всички съществуващи морски плажове, включително дюните, по смисъла на закона;
- да се отчуждят всички имоти, които са изключителна държавна собственост;
- използването на плажната ивица за стопанска дейност да бъде предшествано от обществено обсъждане, по аналогия с чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ;
- валидността на схемите за разполагане на преместваеми обекти да не бъде по-дълъг от 5 години, предвид възможността за концесии със срок от няколко десетки години;
- да се даде възможност за налагане на принудителни мерки за преустановяване на незаконни действия по Българското Черноморие;
- опазването на дюните на територията на Република България и Европейския съюз да залегне като задължително условие в закона.

Предложените в закона промени не могат да защитят Българското Черноморие! Затова настояваме, на основание чл. 85 от ПОДНС да предложите на народните представители да върнат законопроекта на вносителя, за да бъде изработен нов ЗИДЗУЧК, който да вземе под внимание становищата, постъпили при процедирането на настоящия в Народното събрание, които са в синхрон с текстовете и духа на Конституцията на Република България.

С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 11 юни 2019 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар