Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

сряда, 29 юни 2016 г.

Заседание на Експертния съвет по защита на собствеността, инвестиционния процес, екологията и жизнената среда

Съобщение от Председателя на Управителния съвет

Уважаеми колеги,
Свиквам първото заседание на Експертния съвет по защита на собствеността, инвестиционния процес, екологията и жизнената среда, в състав:

  1. Йоан Каратерзиян - Председател,
  2. Ангел Ангелов - член,
  3. Румяна Друмева - член,
  4. Милко Илиев - член
  5. Тодор Петков - член.
Заседанието ще се проведе от 09:00 часа на 30 юни до 09:00 часа на 04 юли 2016 г. във виртуалното пространство, чрез размяна на документи на обявените електронни адреси. Решевията ще се вземат с гласуване, с обикновено мнозинство.
Дневен ред на заседанието:

  1. Изясняване на проблемите с КККР на с. Тополи и с. Казашко, общ. Варна и обсъждане на необходимите действия за тяхното отстраняване.
  2. Обсъждане на проблемите с преместваемите обекти на територията на община Варна и необходимите действия за подобряване на жизнената среда с налагането на приетите от Общински съвет Варна правила за тяхната експлоатация.
  3. Обсъждане на мерките, които трябва да се вземат по повод на признаване на правото на труд на геодезистите с придобилите трета професионална квалификационна степен по професията “Геодезист”.
  4. Обсъждане на предложения към ръководството на община Варна, във връзка с ускоряването на вътрешния документооборот.
Председателят и членовете на Експертния съвет няма да получат хонорари за участието си.

Йоан Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

Средно-специалното образование по геодезия, фотограметрия и картография изчезва от България.

Камарата на геодезистите в България, стои зад спасяването на средно-специалното образование по геодезия, фотограметрия и картография. Много отлични специалисти са създадени през десетките години от съществуването на строителните техникуми в България. Тези специалисти са работели и продължават да работят и допринасят за просперитета на Република България. Много от тях са обучавали и завършилите курса на висшето образование специалисти.
Според нас е необходимо, придобилите трета професионална квалификационна степен по професията “Геодезист”, да могат да използват полученото образование, като осъществяват правото си на труд и да имат еднакви правни условия за извършване на стопанска дейност, за дейностите, за упражняването на които, е достатъчно да е придобита по-ниската професионална квалификационна степен.
И това трябва да стане с изменението на нормативната уредба в областта на геодезията, картографията и кадастъра.
Държавата трябва да е основен двигател на тези промени. Ние подаваме ръка на желаещите да се включат в този процес.

Закриха всички паралелки за прием след седми клас в Професионалната гимназия по строителство във Варна.

Източник: Varna24.bg

петък, 24 юни 2016 г.

НАРЕДБА ЗА СТАНДАРТНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР И ЗА НЕЙНОТО ПУБЛИКУВАНЕ В ОТВОРЕН ФОРМАТ

"Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. изискванията за създаването и поддържането на обществена информация в отворен формат;
2. редът и начинът за публикуване на информацията по т. 1 на Портала за отворени данни по чл. 15г, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация, наричан по-нататък "Портала за отворени данни";
3. стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор."

НАЙ-СЕТНЕ...!

четвъртък, 23 юни 2016 г.

“Всеки може да получи достойна работа. Не е необходимо всеки да бъде висшист.” (Росен Плевнелиев)

„Ще ни се административната, образователната реформа да наберат скорост, дуалното образование да бъде много по-широко представено”, заяви Росен Плевнелиев. Той допълни, че семействата трябва да знаят, че всеки може да получи достойна работа и не е необходимо всеки да е висшист.

https://news.bg

Росен Плевнелиев на българо-германския икономически форум “Индустрия 4.0”, на 23 юни 2016 г.

вторник, 21 юни 2016 г.

Важно при договаряне на хонорари!

Уважаеми колеги, когато договаряте хонорарите си устно, имайте предвид следната таблица, за да не останете неразбрани при сключване на писмения договор. А ако договора е устен и е сключен с англоговорящ гражданин, задължително трябва да се посочи дали разговаряте на "модерен британски" или "традиционен британски". За по-сигурно, ако сумата надминава 999 милиона лева, или посочете друга по-скъпа валута (напр. "Евро"), или сключете повече от един договор. :)


Base -illion
(short scale)
Value
U.S., Canada and modern British
(short scale)
Traditional British
(long scale)
Traditional European (Peletier)
(long scale)
1
106
Million
Million
Million
2
109
Billion
Thousand million
Milliard
3
1012
Trillion
Billion
Billion
4
1015
Quadrillion
Thousand billion
Billiard
5
1018
Quintillion
Trillion
Trillion
6
1021
Sextillion
Thousand trillion
Trilliard
7
1024
Septillion
Quadrillion
Quadrillion
8
1027
Octillion
Thousand quadrillion
Quadrilliard
...
............

Източник: wikipedia