Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

вторник, 29 август 2017 г.

Искане за предоставяне на обществена информация, по повод строителството на бул. Васил Левски във ВарнаКГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Изходящ № 67 от 29 август 2017 г.ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА
ИСКАНЕ
за предоставяне на обществена информация
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com
Относно
Предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация относно предстоящо строителство на бул. Васил Левски.
Уважаеми господин Портних,

На основание, Закона за достъп до обществена информация и наличие на обществен интерес във връзка с разходване на обществени средства и използване на имоти публична общинска собственост, моля да ми предоставите копия от:
  1. 1. Техническите и работни проекти на основното и локалните трасета на бул. Васил Левски, в това число и:
  1. 1.1. Проекти за изместване на подземните комуникации при строителство на посочения обект.
  2. 1.2. Проект за промяна на коритото на дерето по протяжение на новото трасе на булеварда.
  3. 1.3. Проект за предвидените велосипедни алеи.
  4. 1.4. Проекти на предвидените мостови съоръжения и пешеходни подлези.
  1. 2. Доказателства за предвидени средства в общинския бюджет за отчуждаване на засегнатите от бъдещото строителство имоти и настаняване на граждани, за които това е единствено жилище.
  2. 3. Подробните устройствени планове, които са послужили за основа на проектирането.
Моля, исканата информация да ми бъде предоставена на посочения адрес на електронна поща и да бъде публикувана за обществено ползване на електронната страница на община Варна.

С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 29 август 2017 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар