Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

понеделник, 29 август 2016 г.

Извънредно общо събрание на Камарата на геодезистите в България

Съобщение от Председателя на Управителния съвет

Уважаеми колеги,
На основание чл. 20, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиквам извънредно общо събрание на Камарата на геодезистите в България, което ще се проведе на 29 август 2016 г. от 17:00 часа, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма изготвен от председателя Йоан Каратерзиян

Йоан Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

Няма коментари:

Публикуване на коментар