Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

четвъртък, 7 юли 2016 г.

Заседание на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България

Съобщение от Председателя на Управителния съвет

Уважаеми колеги,
На основание чл. 32, ал. 1, т. 2 от Устава на Сдружението, свиквам заседание на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България, което ще се проведе на 11 юли 2016 г. от 09:00 часа до 16:00 часа във виртуалното пространство, чрез размяна на документи на обявените електронни адреси, при следния дневен ред:

  1. Вземане на решение по т. 2 от дневния ред по протокол от заседание на УС, проведено на 12 и 13 юни 2016 г., а именно "Вземане на решение за начина на провеждане на събранията на УС и ОС, с отдалечен достъп".
  2. Приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на СДРУЖЕНИЕ „КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ“, БУЛСТАТ 177030562, задължено лице по чл.3, ал.2, т. 17 от ЗМИП.


Моля, преди започване на заседанието, да се запознаете с проекта за Вътрешни правила.

Йоан Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в БългарияУважаеми колеги,
Поради това, че не всички необходими документи са готови и съгласувани, отменям насроченото за 11 юли 2016 г. заседание на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България.

Йоан Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

Няма коментари:

Публикуване на коментар