Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

неделя, 3 юли 2016 г.

Удължаване на срока за заседаване на Експертния съвет по защита на собствеността, инвестиционния процес, екологията и жизнената среда.

Съобщение от Председателя на Управителния съвет

Уважаеми колеги,
Предвид големия обем информация, която трябва да се обработи и сложността на поставените задачи, удължавам срока за заседаване на Експертния съвет по защита на собствеността, инвестиционния процес, екологията и жизнената среда до 09:00 часа на 05 юли 2016 г.
На 04 юли 2016 г. от 15:00 часа, ще се проведе присъствено заседание на Експертния съвет, на адреса на сдружението.

Йоан Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

Няма коментари:

Публикуване на коментар