Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

петък, 2 септември 2016 г.

Предстоят много важни изменения в Закона за защита на конкуренцията

Във връзка с подготовка на становище по предложения Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, моля да прегледате предложените промени и да дадете своите становища.
Моля, да дадете и своите предложения и становища за определяне на пределно ниските цени на геодезичните услуги, под които същите противоречат на данъчното законодателство и нормалната търговска практика (т.е. работи се на загуба).

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията
Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията

Няма коментари:

Публикуване на коментар