Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

петък, 19 август 2016 г.

Провеждат се обществени консултации на проекти на наредбите по чл. 26, ал. 4 и чл. 58, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър

Уважаеми колеги,
от 19 август до 02 септември 2016 г., се провеждат обществени консултации на следните проекти на наредби:


    1. Проект на Наредба за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра (Проект на наредбаМотиви).
    2. Проект на Наредба за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Проект на наредбаМотиви, Приложения).
    Може да коментирате законопроекта и предложенията, в секцията за коментари под тази публикация.

    Няма коментари:

    Публикуване на коментар