Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

четвъртък, 25 август 2016 г.

Камарата на геодезистите в България предостави своето становище за проекта на НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ и приложението към същата

В желанието си да бъдем полезни със знанията и уменията си, внесохме своето становище за проекта на НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ и приложението към същата в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Становището е внесено под формата на предложение за промяна на проекта, заедно с мотивите към същия.

Ето и пълня текст на становището, заедно с приложенията:

  1. Становище за Проекта на НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ и приложението към същата;
  2. Предложение за промяна на Проекта на Наредба за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри;
  3. Мотиви към Предложение за промяна на Проект на Наредба за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри;
  4. Проект на Наредба за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри с нанесени предложения.


Няма коментари:

Публикуване на коментар