Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

сряда, 10 август 2016 г.

Предстои съществена промяна в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Въвежда се задължително институцията на "общинския омбудсман".

Поради нежеланието общините да спазят закона и да назначат "обществен посредник" (съгласно чл. 21а от ЗМСМА), група народни представители от почти всички парламентарно представени групи, внесоха на 29 юли 2016 г., Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. С него се отделя цяла нова глава, определяща функциите на обществения посредник на общината или т.нар. "общински омбудсман".
Колеги, моля обърнете внимание на законопроекта. Има реална възможност фигурата на "общинския омбудсман" да бъде добре платена, нищо не значеща фигура с работещи "на хаос" помощници.
В тази връзка, от името на Камарата на геодезистите в България, изпратих предложение за промяна на внесения законопроект. Ето предложението:
 1. Към новосъздадената глава шеста „а“, е необходимо да се въведат административно-наказателни разпоредби и задължения към общинската администрация, породени от актовете на обществения посредник на общината. Ако такива разпоредби не се въведат в ЗМСМА, целта на настоящия законопроект няма да бъде постигната. Има голяма опасност новите разпоредби да имат отрицателен ефект, а именно, да послужат само за потушаване на напрежението сред жителите на общината, без да решат проблемите им.
 2. Към законопроекта, е необходимо да се въведат преходни и заключителни разпоредби, които да определят:
  • преходът на структурите по чл. 21а от ЗМСМА;
  • срокът за промяна на действащите правилници по чл. 21а, ал. 3 от ЗМСМА;
  • краен срок за сключване на първоначалните споразумения по чл. 50а, ал. 3;
  • структурата и годишния бюджет на обществения посредник на общината;
  • датата, на която законопроекта влиза в сила.


Може да коментирате законопроекта и предложенията, в секцията за коментари под тази публикация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар