Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

сряда, 12 април 2017 г.

Предложение от Иван Портних - кмет на община Варна относно изменение и допълнение на Приложение № 1 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна

Посочените причини са измененията и допълненията в Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Предлага се въвеждането на такси за:
1. Съгласуване на проекти за ползване на части от тротоари, улични платна и свободни обществени площи при извършване на строителни и ремонтни дейности (ПБЗ за събаряне на сгради): 14 дни - 30 лв.; 7 дни - 45 лв.
2. Одобряване на план за безопасност и здраве: 14 дни - 30 лв.; няма бърза услуга.
3. Одобряване на план за управление на строителните отпадъци: 14 дни - 25 лв.; няма бърза услуга.

Молим общинската администрация да публикува освен сканираните копия на документите и текстовите им версии в свободно четим формат, за да може да се извършва лесно и бързо търсене. Предварително благодарим!

Няма коментари:

Публикуване на коментар